Sezimovo Ústí: Ke skalnatému srázu u Kozského potoka

blank

Zaj√≠mav√° z√°kout√≠ a scen√©rie vytv√°Ňô√≠ Kozsk√Ĺ (nebo tak√© Chotovinsk√Ĺ) potok prot√©kaj√≠c√≠ kolem Sezimova √öst√≠ na T√°borsku. Jednou z¬†takov√Ĺch lokalit, kter√° urńćitńõ stoj√≠ za n√°vŇ°tńõvu je pŇô√≠rodn√≠ pam√°tka Luna nach√°zej√≠c√≠ se jen nńõkolik des√≠tek metrŇĮ od are√°lu hvńõzd√°rny a letn√≠ho kina ve mńõstńõ.
V bl√≠zkosti zahr√°dk√°Ňôsk√© osady se zda nad potokem tyńć√≠ mohutn√Ĺ skalnat√Ĺ sr√°z typick√Ĺ suŇ°Ň°√≠mi luńćn√≠mi porosty a borovicov√Ĺm porostem, narazit mŇĮŇĺete napŇô√≠klad tak√© na ohroŇĺen√Ĺ rozrazil rozprostŇôen√Ĺ. Zaj√≠mav√° jsou tak√© rostlinn√° spoleńćenstva, kter√° se nach√°zej√≠ ve skaln√≠ch Ň°tńõrbin√°ch. V¬†chr√°nńõn√© lokalitńõ Ňĺije Ňôada hmyz√≠ch druhŇĮ, ale napŇô√≠klad tak√© chr√°nńõn√≠ plazi (zmije obecn√°, jeŇ°tńõrky‚Ķ). Bńõhem houbaŇôsk√© sez√≥ny zde rostou vz√°cn√© druhy jako voskovka citronov√° nebo paleńćka zimn√≠.
Nad pŇô√≠rodn√≠ pam√°tku vede po okraji pole cestińćka, z¬†n√≠Ňĺ se otevŇôe kr√°sn√Ĺ v√Ĺhled na √ļdol√≠ potok, skalnat√Ĺ sr√°z nad n√≠m a protńõjŇ°√≠ svah Ovńć√≠n. Dorazit lze po vyv√ĹŇ°en√©m ochozu nad tokem potoka po okraji lesa a pole aŇĺ k¬†dalŇ°√≠ zahr√°dk√°Ňôsk√© kolonii, u n√≠Ňĺ se nad potokem tyńć√≠ dalŇ°√≠ skaln√≠ √ļtvar ‚Äď Ozvńõna. Odsud vede proti proudu potoka ńćerven√° turistick√° znańćka aŇĺ ke Koz√≠mu hr√°dku. M√≠stu, kde Mistr Jan po vynucen√©m odchodu z¬†Prahy napsal Ňôadu sv√Ĺch z√°sadn√≠ch dńõl. Kdybyste se vydali pod√©l potoka opańćn√Ĺm smńõrem po jeho proudu, dojdete v Sezimovńõ √öst√≠ I

Scroll to Top