Sezimovo Ústí: Ke skalnatému srázu u Kozského potoka

blank

Zajímavá zákoutí a scenérie vytváří Kozský (nebo také Chotovinský) potok protékající kolem Sezimova Ústí na Táborsku. Jednou z takových lokalit, která určitě stojí za návštěvu je přírodní památka Luna nacházející se jen několik desítek metrů od areálu hvězdárny a letního kina ve městě.
V blízkosti zahrádkářské osady se zda nad potokem tyčí mohutný skalnatý sráz typický suššími lučními porosty a borovicovým porostem, narazit můžete například také na ohrožený rozrazil rozprostřený. Zajímavá jsou také rostlinná společenstva, která se nacházejí ve skalních štěrbinách. V chráněné lokalitě žije řada hmyzích druhů, ale například také chránění plazi (zmije obecná, ještěrky…). Během houbařské sezóny zde rostou vzácné druhy jako voskovka citronová nebo palečka zimní.
Nad přírodní památku vede po okraji pole cestička, z níž se otevře krásný výhled na údolí potok, skalnatý sráz nad ním a protější svah Ovčín. Dorazit lze po vyvýšeném ochozu nad tokem potoka po okraji lesa a pole až k další zahrádkářské kolonii, u níž se nad potokem tyčí další skalní útvar – Ozvěna. Odsud vede proti proudu potoka červená turistická značka až ke Kozímu hrádku. Místu, kde Mistr Jan po vynuceném odchodu z Prahy napsal řadu svých zásadních děl. Kdybyste se vydali podél potoka opačným směrem po jeho proudu, dojdete v Sezimově Ústí I

Scroll to Top