SčVK k havárii vodovodu v Bílině

blank

Ve středu 14. dubna může dojít k přerušení dodávky pitné vody na Teplickém Předměstí a v Chudeřicích. Podle Severočeských vodáren a kanalizací se to týká ulic Husova, Jakoubkova, Vítězná, Čsl. armády, Havířská, Teplická – stará zástavba, Studentská, Havlíčkova Bedřicha Smetany, Dukelská, Prokopa Holého, Sídliště SHD, Sadová, Vojanova a M. Švabinského. 

Možné omezení dodávky firma ohlásila od osmi hodin ráno do druhé odpolední z důvodu provozní havárie na vodovodním zařízení. Náhradní zásobování cisternami bude zajištěno s ohledem na technické možnosti, místní, dopravní a povětrnostní podmínky.

SčVK zásobuje pitnou vodou 1,1 milionu obyvatel na území Libereckého a Ústeckého kraje. Společnost má  360 zaměstnanců a provozuje 81 úpraven pitné vody a 211 čistíren odpadních vod. Délkou provozovaných sítí je největší společností v zemi. Společnost provozuje vodohospodářský majetek Severočeské vodárenské společnosti, VHS Turnov a města Roztoky.

Scroll to Top