Exekuce na provozovatele střediska Dekos

blank

Okresní soud v Hradci Králové na návrh hradeckého krajského úřadu zahájil exekuci na provozovatele dekontaminačního a recyklačního střediska Dekos na Pražském Předměstí, kterým je Hydrogeologie Chrudim. Ta neplnila povinnost uloženou Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a nezajistila odvoz nebezpečných odpadů v rozsahu nejméně 400 tun měsíčně, sdělili zástupci hejtmanství.

Jak upozornil portál ekolist.cz, středisko Dekos fungovalo v areálu bývalé čistírny odpadních vod na Pražském Předměstí od 90. let minulého století do prosince 2019 a sloužilo k likvidaci a recyklaci odpadů znečištěných ropnými látkami pomocí biotechnických a fyzikálně mechanických metod. „Společnost uložené nápravné opatření plnila jen částečně, když odvážela pouze 150 tun ročně. Letos však provozovatel odvezl pouze 13 tun, a proto krajský úřad letos v únoru podal návrh na nařízení exekuce. Tu zahájil svým rozhodnutím Okresní soud v Hradci Králové 8. března 2021,” uvedl náměstek hejtmana pro životní prostředí Pavel Bělobrádek.

Již v březnu 2019 uložil krajský úřad společnosti Hydrogeologie Chrudim povinnost provést bezodkladný odvoz všech odpadů, k čemuž však nedošlo. Úřad proto přistoupil v prosinci téhož roku k úplnému zastavení provozu. „Jelikož provozovatel nadále neplnil své povinnosti, uložil mu v únoru 2020 krajský úřad pokutu ve výši 100 000 korun. Tuto pokutu provozovatel splatil, ale v jeho zařízení na Pražském Předměstí se stále nachází okolo 2500 tun nebezpečných odpadů,” doplnil Michal Friček z kanceláře hejtmana.

Scroll to Top