Startuje výzva Trondheim Norských fondů

blank

Výzkumy podle ministerstva životního prostředí prokázaly, že se v povrchových vodách vyskytují zbytky antibiotik, hormonů a jiných běžně používaných látek, které však mohou být pro vodní organismy a ekosystémy velice nebezpečné.

V nové dotační výzvě s názvem Trondheim z Norských fondů má proto Státní fond životního prostředí připraveno 94 milionů korun na inovativní opatření, jejichž výsledkem budou nové technologie pro čisté povrchové vody bez toxických zbytků léčiv. Jak dále uvedlo MŽP, žadatelé z řad právnických osob mohou získat z prostředků dotačního programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu Norských fondů až 26 milionů korun a pokrýt 90 procent způsobilých nákladů na projekt. Příjem žádostí o dotaci odstartuje 8. dubna 2021.

„Problematika znečištění vod nerozpustnými zbytky chemických látek různého typu, takzvanými mikropolutanty, je vážným tématem. Jelikož tyto látky nepodléhají snadno biologickému rozkladu, dochází k jejich nežádoucímu hromadění ve vodě, půdě i v tělech živých organismů. I metabolity, které vznikají při rozkladu mikropolutantů, jsou mnohdy velmi toxické. Proto jsme se na tento typ znečištění rozhodli zaměřit při podpoře z Norských fondů. Náš program je jedním z prvních finančních nástrojů, které se zaměřují na hledání a podporu konkrétních opatření ke snižování tohoto typu znečištění,“ představil téma výzvy Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky.

V případě zájmu věnujte dalším informacím k výzvě pozornost zde.

Scroll to Top