Stop únikům vody pomocí kvalitních potrubních systémů

blank

Modernizace vodovodních sítí se v České republice dostává do popředí zájmu vedení měst a obcí. Problémy, které přináší zastaralé a často poškozené vodovodní potrubí, se tak postupně díky vyčleněným prostředkům na modernizaci infrastruktury začínají řešit. Díky pravidelnému monitoringu stávajících páteřních rozvodů a jejich sanaci s pomocí moderních materiálů s vysokou odolností a dlouhou životností umožnily za posledních 25 let snížit ztráty vody na polovinu. Česká republika tak s 15,8 procenty patří v Evropě k zemím s nejnižšími ztrátami. 

Zatímco ještě v 90. letech se kvůli netěsným spojům či prasklinám na potrubí po cestě z vodárny do domácností ztratily tři a půl litru z deseti, dnes ztráta činí pouhý litr. Příkladem může být město Ostrava, kde v roce 1995 činila ztráta vody plných 36,79 %. Dnes je to díky obnově vodovodní sítě již jen 10,2 %. Dopady na krajinu a společnost jsou obrovské. Oproti roku 1995 činí úspora vody 15,04 milionů m³ ročně. Pro představu, toto množství ušetřené vody představuje zhruba 6000 olympijských bazénů, nebo devítinásobek roční spotřeby piva v Česku.

Moderní technologie pro sanaci zastaralých vodovodních sítí

Opravy vodovodních rozvodů už nemusí nutně provázet dopravní uzavírky nebo rozježděná a rozkopaná krajina. Stačí, když se tradiční výkopová metoda nahradí metodou bezvýkopovou.

Variant je přitom na výběr hned několik – pluhování, řízené horizontální vrtání, berstlining, relining, a Close Fit technologie Compact Pipe. Právě posledně jmenovaná metoda má jednu výraznou ekologickou výhodu – neponechává v zemi původní potrubí bez jeho dalšího využití a nevytváří tak žádný odpad a zátěž pro budoucí generace. Principem metody Compact Pipe je zatažení nového, předtvarovaného potrubí do stávajícího, sanovaného potrubí.

Popis není dostupný.

Na rozdíl od metody relining, kde mezi stávajícím starým a nově zataženým potrubím vzniká volné mezikruží, které je nutné vyplnit například bentonitovou směsí, však v tomto případě nové potrubí k tomu původnímu zevnitř těsně přilne (close-fit) a následně plně přebírá jeho funkci. Výsledkem je staticky nezávislé a silné potrubí s vysokou kvalitou a dlouhou životností. Původní potrubí navíc slouží jako ochranná vrstva a zvyšuje tlakovou odolnost potrubí nového.

Nová trubka, která se zatahuje do předem vyčištěného původního potrubí, je již ve výrobě předtvarovaná do tvaru písmena C. Jakmile se zatáhne do stávajícího potrubí, je za pomocí páry a tlaku tvarována zpět do kruhového tvaru. U těchto moderních způsobů pokládky jsou vlastnosti polyetylenu nenahraditelné, proto se PE 100-RC stal žádaným materiálem při výstavbě, rekonstrukci i sanaci inženýrských sítí. Pro náročnější projekty, kde jsou kladeny požadavky na maximální bezpečnost a odolnost, je doporučováno třívrstvé potrubí z materiálu PE 100-RC Wavin TS DOQ.

Popis není dostupný.

Únikům vody zabrání i kvalitní tvarovky a spojky

Zbytečným ztrátám vody pak jde zabránit i v interiéru, a to využitím kvalitního potrubí s bezpečnými a těsnými spoji. Výběr v této oblasti je opravdu velký: tvarovky mohou být z moderních plastových materiálů či z kovu, mohou se spojovat svařováním, lisováním nebo lepením, mohou být kompatibilní s jedním nebo mnoha typy potrubí. Jistotu správně a bezpečně provedených spojů pak přinášejí tvarovky Wavin K5 a M5, a to díky své unikátní funkci „acoustic leak alert“. Díky ní vydají akustický signál o síle +/- 80 dBA, kdykoliv při tlakové zkoušce vzduchem odhalí nezalisovaný nebo špatně provedený spoj. Takto lze snadno závadu lokalizovat, spoj opravit a předejít tím budoucím problémům a závadám. Jedná se o vůbec první tvarovky s akustickou výstrahou na světě.

Wavin K5 jsou vyrobené z vysoce odolného plastu polyfenylsulfonu (PPSU), k jehož základním vlastnostem patří vysoká odolnost a pevnost i při vysokých teplotách a odolnost vůči čistidlům a jiným chemikáliím. Tvarovky z PPSU jsou odolné proti nárazu a vyznačují se vysokou tuhostí v širokém rozsahu teplot. Vykazují také vysokou rozměrovou stabilitu.

Scroll to Top