Rozsáhlá akce ČEVAK v Českých Budějovicích

blank

Dvacet pět šoupatových uzávěrů, šest hydrantů a čtyřicet osm kanalizačních poklopů musí do června vyměnit pracovníci společnosti ČEVAK na základě vypsaného výběrového řízení pro Magistrát města České Budějovice.

Vodohospodáři budou vodovodní šoupata a hydranty postupně měnit v lokalitě Čtyř Dvorů, kde také bude nutné krátkodobě přerušit dodávky pitné vody. Díky obnově systému bude jednodušší manipulovat s vodovodní sítí, například při hledání a opravách případných poruch a s nimi spojených odstávek vody. „Šoupata totiž mimo jiné umožňují odstavit kratší úsek vodovodního řadu a tím také snížit počet odběratelů, kteří by mohli být v důsledku poruchy bez dodávek pitné vody,“ vysvětlil provozní ředitel společnosti ČEVAK Peter Bolha.

ČEVAK již v historickém centru města, Pražském předměstí, Suchém Vrbném, ale i například na Zavadilce už nyní mění 48 kanalizačních poklopů, přičemž ve většině případů nahradí ty, které jsou na hranici své životnosti, nebo poškozené silným provozem. Dále budou v případě potřeby umístěny samonivelizační poklopy, které umějí lépe rozložit tlak projíždějících aut a nepropadají se do vozovky. Modernizaci vodohospodářského majetku financuje město České Budějovice.

blank

„Spolehlivé dodávky kvalitní pitné vody jsou pro město a jeho obyvatele zcela zásadní. Proto chceme udržet síť v našem městě v dobré kondici. Tomu přispívá i důsledný monitoring stavu vodovodů, kanalizací a dalších vodárenských zařízení a jejich včasná obnova,“ doplnil náměstek primátora Petr Holický.

ČEVAK je vodárenská akciová společnost, která provozuje vodohospodářskou infrastrukturu, zejména úpravny pitné vody, vodovodní a kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťuje pro více než půl milionu obyvatel Jihočeského kraje a části Plzeňského kraje a Kraje Vysočina.

Scroll to Top