Česká voda je jednou z nejlepších v EU

blank

Podle výsledků studie Evropské unie nemusí mít Češi obavy, tuzemská pitná kohoutková voda totiž patří k nejlepším. Vyplývá to z rozsáhlého evropského srovnání, které zpracovalo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR. „Česká legislativa je nastavena historicky poměrně přísně. Řada ukazatelů má limit přísnější, než požaduje evropská směrnice,“ vysvětlil Vilém Žák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR.

Evropská unie vydává novou směrnici, která stanovuje minimální standardy pro vodu na pití a na vaření. A zatímco se některé země musí těmto standardům teprve přizpůsobit, Česko je splňuje, či převyšuje, už teď. Země, které se teprve musí přizpůsobit, mají čas do roku 2023. Podle nových pravidel také musí členské státy EU zajistit všem bezplatné poskytování pitné vody ve veřejných budovách a ve stravovacích zařízeních, kde by měla být voda buď zdarma, anebo alespoň za nižší poplatek. Pití vody z kohoutku je v České republice mimořádně bezpečné. Zdravotní nezávadnost je hlídána Státním zdravotním ústavem a hygienickou stanicí, kam se každý rok posílá přes milion vzorků pitné vody na rozbor. Z tohoto množství nevyhovuje méně než 1,5 % vzorků.

Například Ostravské vodárny a kanalizace zdůrazňují, že je pitná voda prostřednictvím akreditovaných laboratoří kontrolována na všech místech, kde OVAK vodu distribuuje, s četností minimálně jedenkrát až dvakrát měsíčně. „Ročně se v laboratořích zpracuje přes 2 900 vzorků odebraných na vodovodní síti, což představuje přibližně 90 000 stanovení chemických a mikrobiologických ukazatelů,“ sdělil generální ředitel Vojtěch Janoušek. Důležitým prvkem je novoveská úpravna v Ostravě, která je rovněž největší a nejvýznamnější vodárnou na území Ostravy s historií od roku 1885. Voda na Ostravsku splňuje veškeré zákonné limity pro pitnou vodu a v případě dusičnanů a dusitanů pak i limity pro kojeneckou vodu. Vodárny také uvedly, že voda v Ostravě se řadí mezi nejkvalitnější nejen v Česku, ale i ve světě.

Scroll to Top