Vyjadřovací portál brněnských vodáren urychluje vyřízení žádostí

blank

Společnost ještě více digitalizuje služby a spustila na internetových stránkách „Vyjadřovací portál“, který poskytuje informace o existenci provozovaných sítí. Podle vodohospodářů žadatelé z řad projektantů, investorů, pracovníků státní správy a ostatních zájemců, kteří potřebují zjistit, kudy vede vodovod nebo kanalizace a kde leží s nimi související objekty a zařízení, mohou využívat aplikaci a data získat online.

 „Výhody Vyjadřovacího portálu jsou nejen ve výrazném urychlení vyřízení žádosti, ale v době současné pandemie i snížením počtu návštěv vodáren. To ovšem neznamená, že by žadatelé nemohli přijít svoji žádost vyřídit osobně, a to v případě, pokud nemají přístup k internetu, nebo požadují větší množství dat nad rámec portálu. Aplikace automaticky sbírá žádosti o existenci provozovaných sítí a uživatele provede v pěti krocích podáním žádosti. Po zadání povinných údajů a grafickém vymezení zájmového území, aplikace vyhodnotí střed zájmového území s provozovanými sítěmi, a to včetně jejich ochranných pásem.  Data jsou zpracovávána v automatickém režimu a žadatel je obdrží obratem,“ vysvětlily vodárny.

Portál má nastavena také kritéria vyhodnocení dat, podle kterých mohou některé žádosti spadnout do režimu ručního zpracování dat s ověřením, žádost tak bude vyřízena ve lhůtě do 30 dnů od jejího podání. „Pokud se žadatel zaregistruje, bude se opětovně přihlašovat do aplikace bez nutnosti dalšího zadávání kontaktních údajů. Výhodou registrace bude také možnost přístupu ke starším žádostem a vydaným podkladům. Poskytovaná služba splňuje veškeré podmínky pro ochranu osobních údajů (GDPR),“ doplnily vodárny.

Scroll to Top