Vystačí voda v Dyji pro Moravu i Rakousko?

blank

Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se nyní snaží odhadnout, jak bude vypadat klima na moravsko-rakouském pomezí v roce 2050. Vodní hospodářství na řece Dyji totiž bude ovlivněno předpovědí počasí na třicet let dopředu. Česká strana bude spolupracovat s Rakušany. Jak uvedl portál idnes.cz, existuje dohoda, kolik vody má k jižnímu sousedovi z Dyje přitéct. A dodržet ji v suchých letech 2017 až 2019 bylo nad lidské síly.

„V důsledku sucha nebylo možné na jaře naplnit vodní nádrže. Z diskuse vyplynulo, že sice existuje osvědčená spolupráce na úrovni protipovodňové ochrany, ale ne v oblasti dopadů sucha,“ vysvětlil zástupce vodohospodářského oddělení úřadu dolnorakouské zemské vlády Franz-Walter Froschauer vznik přeshraničního projektu. Třicet let vzdálená budoucnost zajímá české vodohospodáře už nyní. Dyje totiž znamená důležitý základ pro zásobování vodou jak na jižní Moravě, tak v příhraniční oblasti Dolních Rakous.

„Je nutno odhadnout bilanci vody a porovnat ji s očekávanou potřebou v budoucnu. Poprvé se dvě sousední země snaží harmonizovat své odborné znalosti a přenést je na společný hraniční region,“ řekl dále Froschauer. Spolupráce mezi českými a rakouskými vodohospodáři se primárně zaměřuje na realizaci programů, které se snaží mírnit dopady extrémů počasí a zároveň vedou ke zvýšení morfologické pestrosti krajiny. Jednalo se například o projekt napojení odstavených ramen Dyje na české i rakouské straně řeky nebo o řešení problémů sedimentů v tocích, které souvisí jak s povodněmi, tak se suchem. K dříve dokončeným akcím patří „Předpovědní povodňový systém Morava – Dyje“, „Vranovská Dyje“ a „Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje“.

Scroll to Top