MŽP podpoří zelené střechy miliardami korun

blank

Jen v programu Nová zelená úsporám se o toto adaptační opatření pro budovy zvedl zájem mezi roky 2019 a 2020 trojnásobně. Střechy porostlé vegetací totiž dokážou účinně zadržovat dešťovou vodou a díky jejímu odpařování ochlazují své okolí, uvedlo ministerstvo životního prostředí.

Dále zelené střechy nabízejí útočiště řadě druhů živočichů, zejména hmyzu, a v neposlední řadě pomáhají snížit množství vody, která končí v kanalizaci, zdůraznilo ministerstva. To jsou hlavní důvody, proč vláda podporuje výstavbu zelených střech jako součást opatření na zmírnění dopadů změny klimatu. Na období 2021–2027 chystá nabídku finanční podpory i legislativní změny.

„Zelené střechy se osvědčily, což ukazuje i rostoucí zájem o dotace na jejich výstavbu z našich programů. Proto je i nadále budeme podporovat z EU fondů, programu Nová zelená úsporám, počítáme s nimi i v nově vznikajícím Modernizačním fondu. Jen v novém Operačním programu Životní prostředí budeme mít na projekty hospodaření s dešťovou vodou, kam spadají i zelené střechy, připraveny minimálně dvě miliardy korun,“ vysvětlil ministr životního prostředí Richard Brabec.

Kompletní text najdete zde.

Scroll to Top