Významné investice SmVaK Ostrava do odvádění a čištění odpadních vod na Karvinsku

blank

Více než 143 milionů letos poputuje do vodárenské infrastruktury na Karvinsku. Kromě modernizace vodovodních sítí bude 78 milionů směřovat do odvádění a čištění odpadní vody. Na tuto oblast se zaměřila redakce vodarenstvi.cz. Podle mluvčího SmVaK Ostrava Marka Síbrt si například 12 milionů vyžádají tři investiční akce v areálu čistírny odpadních vod v Havířově, za 18 milionů bude také rekonstruován kanalizační sběrač v Karviné – Fryštátě.

Co čeká v oblasti odvádění a čištění odpadních vod Karvinsko, je modernizace stáčecího měřícího zařízení v havířovské čistírně za 2,8 milionu, dalších deset milionů bude směřovat do kalového hospodářství čistírny a významné investiční akce se kromě Karviné a Havířova chystají také v Orlové, Bohumíně a Českém Těšíně. „Stávající mechanická čistírna fungující na principu štěrbinové nádrže – Emšerské studně– nesplňuje současné nároky na čistírenský proces kladené a je v nevyhovujícím technickém stavu. Vnitřní konstrukce stávající nádrže budou vybourány a osazeny novou technologií. Vznikne moderní mechanicko-biologická čistírna pro téměř pět set ekvivalentních obyvatel splňující všechny legislativní i technologické požadavky. Díky tomu, že novou kalovou nádrž umístíme do jiné vhodnější části pozemku, vznikne územní rezerva pro případnou výstavbu další čistírenské linky, jak jsme se domluvili s městem Rychvald,“ vysvětlil ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Karvinou čeká rozsáhlá modernizace kanalizační sítě na čtyřech místech, nejvýznamnější stavba však bude probíhat na Ostravské ulici ve Fryštátě. „Betonový kanalizační sběrač z počátku 50. let minulého století a související infrastruktura jsou v nevyhovujícím technickém stavu, nedostatečná je při přívalových srážkách také kapacita sběrače, která bude během rekonstrukce navýšena. Stavba zahrnuje výměnu 359 metrů kanalizačního potrubí, devíti revizních šachet, přepojení 21 kanalizačních přípojek a dvou uličních vpustí. V lokalitě bude modernizován také vodovod, s čímž bude stavba koordinována. Kanalizační síť projde modernizací také v ulici Karola Śliwky, kde budou za zhruba dva a půl milionu rekonstruovány odlehčovací komory plnící svou úlohu především při prudkých deštích,“ sdělil Marek Síbrt.

Dále se budou sanovat a modernizovat kanalizační stoky na několika místech v Karviné a opravovat související infrastruktura vybudovaná na konci 50. let minulého století v Havířské ulici. V Havířově projde rekonstrukcí také kanalizační stoka v Bludovicích v ulici Rodinná nebo čerpací stanice primárního kalu z usazovacích nádrží. Rekonstrukce kanalizační sítě nebo stoky se nevyhnou ani Rychvaldě nebo Orlové. Loni v okrese podle SmVaK Ostrava probíhaly stavby s celkovými náklady 120 milionů korun. Finančně nejnáročnější byla podle Síbrta modernizace vodovodní sítě v Karviné – Ráji v Haškově ulici, která si vyžádala 7,5 milionu, nebo v Bohumíně – Záblatí za více než 11 milionů korun.

Scroll to Top