Suchá nádrž na Chrudimsku pojme stoletou vodu

blank

Nad Počátky, místní částí Seče na Chrudimsku v Pardubickém kraji, vybudovaly Lesy ČR poldr, suchou nádrž, která zadrží i stoletou vodu. Díky akci podnik zvětšil kapacitu Počáteckého potoka, který se opakované vyléval ze břehů a poškozoval silnici i nedaleké domy. Stavba za 21,5 milionu korun skončila prosincovou kolaudací, uvedly Lesy ČR.

Jak uvedl státní podnik, práce začaly v březnu 2019 a vodohospodáři postavili suchou nádrž se zemní sypanou hrází dlouho 158 metrů, širokou čtyři metry a vysokou 8,2 metry, která při povodni zadrží až 53 300 kubíků vody. „Pokud se do nádrže dostane stoletá voda, zadrží ji a korytem potoka proteče maximálně voda desetiletá. Stavbu prověřila i loňská povodeň na přelomu června a července,“ řekl Ludvík Řičář, vodohospodářský náměstek oblastního ředitele pro východní Čechy.

Vodohospodáři sice upravili kapacitu koryta toku, ale kvůli majetkovým vztahům nebylo možné upravit všechny úseky v intravilánu obce. I tak by jí měla opatření při velké vodě významně pomoci. Město Seč zároveň zvětšilo kapacitu obecního mostu, u kterého se tok opakovaně při větší vodě vzdouval. V zátopě suché nádrže také vzniklo meandrující koryto včetně několika tůní pro vodomilné rostliny a živočichy. Projekt spolufinancovalo ministerstvo zemědělství z programu Podpora prevence před povodněmi IV.

Lesy ČR mění organizační strukturu

Podnik má od 1. ledna novou organizační strukturu, kdy místo 11 krajských ředitelství vzniklo sedm oblastních ředitelství s posílenými pravomocemi. Podnik věří, že na režijních nákladech ušetří desítky milionů korun ročně. Už od 1. září zřídily Lesy ČR nový Závod lesní techniky, který má vlastní kapacity na těžbu kůrovcového dříví. Podniku patří zhruba polovina tuzemských lesů. Počet provozních zaměstnanců, revírníků a dalších lidí, kteří jsou potřeba v lese, zůstane po reformě stejný nebo se zvýší, napsaly Lidovky.

„Ubudou referentské administrativní režijní pozice,“ řekla mluvčí Eva Jouklová. Dále uvedla, že pod sedm oblastních ředitelství budou spadat i vodohospodáři, kteří dosud působili na samostatných správách toků. Do konce března by mělo z podniku postupně odejít 42 zaměstnanců. Jedná se o úřednické pozice, například administrativní pracovnice, referenty pozemkové evidence, účetní, stavební techniky. V technicko-hospodářských a dělnických pozicích v ochraně lesa, na pěstebních a těžebních pracích a v expedici dříví zase může vzniknout až 150 míst.

Scroll to Top