SmVaK Ostrava: Rekordní plán investic pro rok 2021

blank

Redakce vodarenstvi.cz oslovila nejvýznamnější vodárenskou společnost v Moravskoslezském kraji, SmVaK Ostrava, a zajímalo ji, jaký byl investiční rok 2020, ptala se na největší realizované projekty, výhledy do dalších měsíců, ale také to, kolik prostředků firma alokovala do investic pro rok 2021. SmVaK Ostrava se dlouhodobě řadí mezi přední firmy na vodárenském trhu v České republice. Hlavní výrobní činností je výroba a dodávka pitné vody spolu s odváděním a čištěním odpadních vod.

„Na investice jsme v letošním roce alokovali 683 milionů korun, dalších více než 200 milionů směřovalo do oprav. Stejně jako všechny oblasti života v naší zemi ovlivnila stavební sezónu epidemiologická situace. Některé stavby – například ve vnitřních prostorech úpraven vod – byly z preventivních důvodů na jaře pozastaveny a v současnosti doháníme časovou prodlevu, abychom všechny zvládli do konce stavební sezóny. Jinde nám paradoxně epidemiologická situace při stavbách spíše pomohla, protože se přece jen snížila intenzita dopravy ve městech a obcích a bylo možné pracovat s menšími omezeními, než je standardní. Celkově ale platí, že se nám náš investiční plán podaří dodržet a naplnit,“ řekl generální ředitel společnosti Anatol Pšenička.

Čtvrt miliardy do odvádění a čištění odpadních vod

Více než 262 milionů korun letos směřovalo do oblasti odvádění a čištění odpadních vod. V říjnu byla uvedena do zkušebního provozu čistírna odpadních vod v Doubravě na Karvinsku. Její stavba si spolu s likvidací čtyř kanalizačních výústí a vybudováním 730 metrů nové kanalizační sítě vyžádala více než 32 milionů korun. Stavba obdobného charakteru se také dokončuje na Karvinsku v petřvaldské části Podlesí. Tam se za téměř 40 milionů korun likvidují kanalizační výústí, na něž je napojeno více než 160 lidí. Oblast byla odkanalizována jednotnou kanalizací, které končila dvěma kanalizačními výustěmi bez čištění. V průběhu stavby byla vybudována nová splašková kanalizace směřující do kanalizační sítě v Havířově, která je zakončena čistírnou odpadních vod pro Havířov a Šenov.

Významná rekonstrukce v největší beskydské úpravně

„Do zkušebního provozu pak bude v následujících týdnech po vydání kolaudace uvedena také čistírna odpadních vod v Dobroslavicích na Hlučínsku vybudovaná v uplynulých dvou letech s kapacitou 800 ekvivalentních obyvatel.  Investice dosáhne zhruba 93 milionů korun. Kromě vybudování čistírna odpadních vod si rekonstrukcí nebo dostavbou prošlo 1572 metrů gravitační kanalizační sítě a 531 metrů výtlaků. V případě páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody – Ostravského oblastního vodovodu – bude v roce 2021 dokončena modernizace strojně-technologického zařízení největší beskydské úpravny vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, stejně jako rekonstrukce přivaděče Chlebovice – Staříč – Bělá,“ prozradil dále Pšenička.

Zásadní rekonstrukce největší beskydské úpravny vody probíhá již od roku 2018, vyžádá si celkem 130 milionů korun. V roce 2021 budou podle informací firmy dokončeny práce posunuté v časovém harmonogramu kvůli epidemiologické situaci a z ní vyplývajících opatření a omezení. V případě zmiňovaného přivaděče dosáhnou celkové náklady 146 milionů, stavba byla zahájena v roce 2019, dokončena bude příští rok.

„V roce 2021 bude dokončeno rozšíření čistírny odpadních vod pro Bílovec a Velké Albrechtice, které bylo zahájeno letos a vyžádá si 60 milionů korun. V kopřivnickém provozu bude dokončena výstavba dosazovací nádrže, která si vyžádá 38 milionů korun,“ uvedl k dalším plánům Pšenička.

Rekordní investice

V roce 2021 firma investuje do vodárenské infrastruktury 740 milionů korun. Jde o nejvyšší částku v historii, meziroční nárůst přesahuje 55 milionů korun. Více než 310 milionů korun poputuje do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 275 milionů do vodovodních sítí a téměř 140 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu. Dalších 243 milionů bude směřovat do oprav. Celkem tedy do naší infrastruktury poputuje téměř miliardy korun.

Modernizace infrastruktury napříč celým regionem

„V oblasti výroby pitné vody bude například za osm milionů korun rekonstruována technologická a stavební část Úpravny vody Klokočůvek v Oderských vrších, nebo technologie odkyselovací stanice v Jakubčovicích nad Odrou za 13 milionů korun, která bude dokončena v roce 2022. Více než 15 milionů korun si vyžádá výměna části potrubí na odtoku z reakčních nádrží ozónu v naší největší úpravně vody v Podhradí u Vítkova. Významně investovat budeme také do vodovodních sítí ve větších sídlech – centrech jednotlivých mikroregionů, ale i menších obcích v kraji. Například v Karviné za více než 26 milionů korun zrekonstruujeme vodovodní řady v ulicích Máchova, Ostravská, Alšova, Husova a Na Bělidle. Ve městě proběhne několik dalších stavebních akcí v modernizaci infrastruktury pro dodávky pitné vody. V Českém Těšíně zahájíme patnáctimilionovou investice do systému dodávek pitné vody na Hlavní Třídě a v ulicích Viaduktová, Sokola Tůmy nebo Ostravská. Patnáct milionů korun si vyžádá výměna vodovodních řadů v havířovské části Šumbark. Za patnáct milionů korun vyměníme například vodovodní řad v kopřivnické části Mniší, za 12 milionů pak v Odrách v ulicích Ke Koupališti, Zahradní a Hranická. Vodovodní řady se budou modernizovat a měnit například také v Třinci, Vratimově, Petřvaldu, Bohumíně, Těrlicku, Fulneku, Novém Jičíně, Příboře, Opavě a řadě dalších měst a obcí. Sanací projde také řada vodojemů,“ vysvětlil dále generální ředitel.

V oblasti kanalizací a čistíren odpadních také vodohospodáři zahájí zkapacitnění kanalizační stoky v Hukvaldské ulici ve Frýdlantu nad Ostravicí včetně vybudování dešťové zdrže. Stavba si vyžádá více než 22,5 milionu korun. Kanalizační stoky budou významně modernizovány také ve Frýdku-Místku, Třinci nebo Vratimově. V Karviné-Fryštátu bude za téměř 18 milionů korun modernizován kanalizační sběrač v ulici Ostravská. V Opavě projde rekonstrukcí kanalizace v náměstí Svobody a v sadech Svobody za více než 13,5 milionu korun. Do kanalizačních sítí se bude investovat také v Novém Jičíně, Vítkově, Frenštátu pod Radhoštěm, Odrách, Českém Těšíně, Těrlicku nebo Havířově.

Scroll to Top