MŽP: Více než 31 milionů korun z Norských fondů

blank

V čerstvě vyhlášené dotační výzvě „Reine“ podpoří Státní fond životního prostředí ČR projekty ve čtyřech oblastech – ochrana ekosystémů, ovzduší, vod a adaptace na změnu klimatu.

Jak uvedlo ministerstvo životního prostředí, počítá se jak s podporou výukových programů cílených na školy, laickou a odbornou veřejnost, vzniknout mohou ale také nové televizní dokumenty a rozhlasové pořady, publikace či on-line kampaně. Elektronický příjem žádostí bude zahájen 15. prosince 2020 a potrvá až do poloviny února příštího roku.

„Výzva Reine je společná pro všechny oblasti podpory, kterým se v programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu Norských fondů věnujeme. Žadatelé z řad právnických osob mohou získat finanční podporu od 130 tisíc do 1,3 milionu korun na jeden projekt, dotace jim pokryje až 90 procent z celkových způsobilých výdajů. Tematicky mají na výběr ze čtyř oblastí – ochrana ekosystémů, snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší, na kvalitu vod a adaptace na změnu klimatu na lokální úrovni. Na každou z těchto oblastí máme vyčleněno 7,8 milionu korun,“ řekl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Uchazeči mohou vybírat z širokého spektra vzdělávacích ekologických projektů. Cílit mohou na zaměstnance firem, školní mládež, odbornou i širokou veřejnost. „Věříme, že se nám podaří podpořit co nejvíce zajímavých projektů, které přispějí k větší informovanosti o ekologických tématech a pomohou formovat pozitivní a odpovědný přístup k životnímu prostředí,“ doplnil Petr Valdman.

Kompletní informace zde.

Scroll to Top