Pět let od Pařížské dohody, k oslavám se přidá i MŽP

blank

Ministerstvo životního prostředí se 12. prosince 2020 připojí k oslavě výročí přijetí Pařížské dohody, která byla dojednána zeměmi Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu právě před pěti lety v Paříži. Na pár hodin se rozsvítí budova MŽP zelenou a modrou, barvami planety Země, ale i barvami konference OSN o změně klimatu jako součást kampaně britské ambasády #ClimateActionNow.

„Česká republika patří ke skupině zemí, které berou ochranu klimatu vážně. Podpořili jsme zvýšení společného evropského cíle pro snižování emisí skleníkových plynů ze současných 40 % na 55 % v roce 2030 oproti roku 1990, který dnes schválila Evropská rada. V následujících letech nás čekají masivní investice do snižování emisí i adaptačních opatření v celkové výši více jak 300 miliard korun. Jen 150 miliard půjde na modernizaci a transformaci energetiky, dopravy a průmyslu. Díky tomu dokážeme přejít na nízkoemisní ekonomiku, vyměnit další staré kotle na uhlí v domácnostech, zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů a vytvořit víc jak 130 tisíc nových pracovních míst. V neposlední řadě máme na stole jasný plán ke schválení vládou, i když méně ambiciózní, než bych si sám přál, kdy ukončíme spalování uhlí v energetice nejpozději v roce 2038,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Jak připomenulo ministerstvo, pařížská dohoda je hlavní mezinárodní smlouvou, která stanovuje dlouhodobý cíl ochrany klimatu: udržet nárůst průměrné globální teploty výrazně pod hranicí 2°C v porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí a usilovat o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5°C. Pařížskou dohodou se Česká republika spolu s ostatními členskými státy EU zavázala snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o nejméně 40 % ve srovnání s rokem 1990. Dohoda vstoupila v platnost v listopadu 2016, smluvními stranami jsou státy ze všech pěti kontinentů světa a zahrnují téměř všechny významné producenty emisí skleníkových plynů. Dohodu ratifikovala také EU a všechny její členské státy. Česká republika se stala její smluvní stranou v listopadu 2017.

Scroll to Top