ČT: Devítimilionová pokuta pro VaK Pardubice neplatí

blank

Česká televize uvedla, že Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil zrušení rekordní devítimilionové pokuty pro Vodovody a kanalizace Pardubice. Antimonopolní úřad, který o pokutě rozhodl, se tak bude muset případem zabývat znovu. Česká televize informaci zjistila z justiční databáze.

Vodovody pokutu dostaly od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za údajně špatné hodnocení cenově mimořádně nízkých nabídek od uchazečů o zakázku za 300 milionů korun na modernizaci biologické čistírny odpadních vod v pardubické části Semtín. „Po zhodnocení argumentace stěžovatele NSS konstatuje, že závěry krajského soudu ohledně nepřezkoumatelnosti závěrů rozhodnutí I. stupně a rozhodnutí předsedy stěžovatele ve vztahu k výroku o uložení pokuty ve výši devět milionů korun žalobkyni, jsou správné,“ uvádí se podle ČT v rozhodnutí NSS, kterým zamítl kasační stížnost antimonopolního úřadu.

Případem se soudy zabývají opakovaně od roku 2012. Firma totiž podle ÚOHS chybovala, když ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek neuvedla, jak dospěla k závěru, že údajně mimořádně nízké nabídkové ceny uchazečů jsou opodstatněné, a jejich výši akceptovala. Antimonopolní úřad uvedl, že se tím stal postup společnosti nepřezkoumatelným a netransparentním a udělil ji pokutu ve výši devíti milion korun. Verdikt v roce 2017 odmítl Krajský soud v Brně. Žádné závěry ÚOHS o existenci mimořádně nízkých nabídkových cen v nabídkách uchazečů jako nutného předpokladu pro spáchání správního deliktu totiž podle soudu nebyly z verdiktu ÚOHS zřejmé. Dále případ putoval k NSS, ten ho však znovu vrátil brněnskému krajskému soudu k novému přezkoumání.

Až nynější druhý verdikt NSS podle ČT definitivně potvrzuje rozhodnutí brněnského soudu o zrušení pokuty a vrácení případu antimonopolnímu úřadu k novému rozhodnutí. „Vodovody a kanalizace Pardubice uzavřely smlouvu s vybranou firmou ještě před rozhodnutím ÚOHS. Úřad to kritizoval. Antimonopolní úřad uvedl, že tuto skutečnost zohlednil při stanovování výše sankce. Vodovody a kanalizace ale tvrdily, že smlouvu uzavřít musely, aby stihly termíny pro čerpání peněz z dotací. Vodárny čistírnu odpadních vod vlastní, koupily ji od chemičky za 485 milionů korun. Její modernizace měla zlepšit životní prostředí, zvláště kvalitu vody v Labi,“ doplnila ČT.

Scroll to Top