Špičák: Nedostatek vody na severu Čech nehrozí

blank

Naše hory, přesněji řečeno vodní díla zde vybudovaná, nás zásobují dostatkem surové vody a naše podzemní zdroje jsou stále dostačující, řekl generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti Bronislav Špičák. Když podle něj vodohospodáři letos sledovali úroveň hladin velkých nádrží, mohli být klidní.

„Ani letošní rok, ani výraznější sucha minulých let neznamenaly pro naše zákazníky omezení v zásobování pitnou vodou. Rozhodně si však nemůžeme dovolit bezstarostný klid. Každoročně investujeme více než miliardu do obnovy a rozvoje majetku – tam patří i péče o technickou vyspělost naší vodovodní soustavy, která je se svými devíti tisíci kilometrů největší v zemi. Že to funguje, ukazuje i skutečnost, že při opravě velkého vodovodního přivaděče pro Ústí nad Labem jsme mohli zastavit zásobování tohoto města z obvyklého zdroje z Litoměřicka a vodu do Ústí jsme přivedli z vodních nádrží v Krušných horách,“ řekl v rozhovoru pro SVS Špičák.

Podle něj si mnoho lidí myslí, že z nádrže v horách vede jednoduše velká trubka, která končí ve vodojemu a pak už voda teče přímo do domácností. „Doporučuji všem využít možností návštěvy některé úpravny vody, kde každoročně pořádáme dny otevřených dveří. Samozřejmě doufáme, že to vývoj současné pandemie brzy umožní. Zde může člověk vidět, jakým technologickým zázrakem je upravit vodu z přírodního zdroje, aby byla nejen zdravotně nezávadná, ale aby nám také chutnala. Technologie, které se při těchto procesech používají, jsou prověřené tisíciletou tradicí i moderními vědeckými metodami,“ sdělil dále Špičák.

Firma se podle něj chová při stanovení solidární ceny vody zodpovědně a transparentně s přístupem řádného hospodáře. „Proto stanovená cena vždy splňuje tyto zásady: pravdivě odráží skutečné oprávněné náklady dané podmínkami v regionu a splňuje sociální únosnost. Co si pod tím představit? Připočtěte k již zmíněným devíti tisícům kilometrů vodovodů ještě čtyři tisíce kilometrů kanalizací a dostanete se zhruba na vzdálenost Česko–Chile nebo letadlem z Prahy do New Yorku a zpět. Udržovat v provozu tohle množství kilometrů a k tomu více než 1 300 objektů, investovat do oprav a rekonstrukcí, vynakládat provozní prostředky na energie, technologie a v neposlední řadě na mzdy našich zaměstnanců, to vše dohromady stojí nemalé peníze. A právě tyto fixní náklady, které tvoří 80 procent, ovlivňují cenu vody nejvíce, bez ohledu na to, kolik se jí prodá a vyfakturuje,“ doplnil Špičák.

Scroll to Top