Skončila podzimní deratizace kanalizace SVAS

blank

Pravidelnou celoplošnou deratizací se snaží vodohospodáři udržovat populaci potkanů v přiměřené míře. V následujícím období bude probíhat opakovaná deratizace na podněty úřadů či obyvatel. Podle SVAS se však v některých případech nemění postoje některých lidí, kteří přikrmují hlodavce zbytky jídel z domácností prostřednictvím výlevek a záchodových mís, či přikrmují toulavá zvířata odpadky, které vyhazují k popelnicím.

„Obvykle platí, že mírná zima napomáhá vyšší porodnosti hlodavců, proto jsme v letošním roce předpokládali, že položíme více nástrah do kanalizačních šachet. Opak byl pravdou. Jarní celoplošná deratizace nám ukázala, že v letošním roce nedošlo ke zvýšení počtu kolonií potkanů,“ sdělil manažer provozu kanalizace SVAS Vladimír Dragoun. Celoplošná deratizace si vyžádala obsadit 20 000 kanalizačních vstupů 4000 kilogramy návnad.

„V místech, kde zástavba navazuje na polnosti, nás žádali lidé, zda bychom nepomohli s polními hlodavci, kteří se v letošním roce přemnožili a v honbě za potravou se dostali blíže k nemovitostem. Jenom bych chtěl upozornit, že v tomto případě je potřeba se obrátit na příslušný obecní či městský úřad. Likvidace polních hlodavců nepatří do služeb naší společnosti,” upřesnil Vladimír Dragoun.

Místa, kde jsou nástrahy položeny, musí být vyznačena varovnými cedulemi. Vzhledem k tomu, že potkani často migrují, se místa výskytu mění. K jejich hubení se používá například přípravek Hubex. Obsahuje pekařské drobky, šrot, kukuřici, čokoládu, tuk a účinnou látku antikoagulant. Nástrahy jsou pokládány pomocí dvoumetrových trubek do útrob kanálu.

Scroll to Top