Vodárna Plzeň k úniku ropných látek do kanalizace

blank

Do kanalizace v Plzni unikly ropné látky, jejich likvidace trvala dva dny. Do Berounky se však díky včasnému zásahu pracovníků čistírny odpadních vod a hasičů nedostaly. Ve zkrácené podobě publikujeme reakci Vodárny Plzeň.

Větší množství látek ropného původu přiteklo ve středu 18. listopadu 2020 do kanalizačního systému města Plzně. Hasiči a pracovníci čistírny odpadních vod (ČOV) je likvidovali ještě dnes, tedy v pátek 20. listopadu 2020. Ropných látek se zatím neznámý pachatel zbavil tak, že je nechal do kanalizace vytékat nebo je tam dokonce záměrně vylil. Prvních známek si obsluha ČOV v Jateční ulici všimla ve středu krátce po druhé hodině. Kromě zápachu byl důkazem především barevný film na hladině přitékající odpadní vody. Ropné látky byly okamžitě svedeny do retenčních nádrží, a to kvůli ochraně čistírny, a především proti možné kontaminaci řeky Berounky, do které by se mohly dostat. Obsluha ČOV ihned provedla další preventivní opatření a v přítokových žlabech na ČOV vytvořila systém norných stěn, před kterými se ropné látky hromadily. Na těchto místech byl poté aplikován sorpční materiál s cílem škodliviny navázat a posléze z hladiny manuálně odstranit.

Havárie byla ohlášena České inspekci životního prostředí, Povodí Vltavy, Odboru životního prostředí Plzeňského kraje a o součinnost jsme požádali Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje. Hasiči pokračovali během čtvrtka v instalaci sorpčního materiálu a odstraňování ropných látek. Poslední zbytky byly z hladiny odpadní vody v retenčních nádržích odstraněny během pátku. Z odpadní vody bylo odstraněno téměř osm tisíc litrů zředěných ropných látek a sorpčního materiálu. Podrobně byl prověřován také kanalizační systém města Plzně s cílem nalézt místo, kde byly látky vypuštěny. Záležitost si převzala Policie České republiky. Díky včasnému zásahu obsluhy ČOV Plzeň a pomoci ze strany HZS Plzeňského kraje naštěstí nedošlo k průniku až do řeky Berounky. Ropné látky jsou pro životní prostředí velmi nebezpečné a již vznik nesouvislé vrstvy na hladině vody znamená smrtelné nebezpečí pro vodní živočichy. Vrstva ropné látky totiž omezuje přístup kyslíku do vody a může navíc zalepovat dýchací orgány vodních živočichů. Ropné látky také omezují průběh samočistících procesů, které udržují v povrchové vodě životní rovnováhu.

Scroll to Top