Na Bečvě pokračuje vyšetřovací pokus

blank

Policie uvedla, že stejně jako v úterý 17. listopadu se do vody vypustila testovací látka, která ji obarví. Jde o další úkon prováděný pro potřeby soudního znalce, který pracuje na znaleckém posudku. K pořízení záznamu o průběhu pokusu budou využity policejní drony.

Policie také zdůraznila, že na případ „Bečva“ neuvalila informační embargo. Jsme si vědomi veřejného zájmu o toto téma a v rámci vlastní působnosti a po dohodě s dozorujícím státním zástupcem pravidelně informujeme veřejnost o stavu řízení, pochopitelně s ohledem na možnosti, které nám ukládá trestní řád, sdělila policie. V každém případě ale podle ní není a nikdy nebylo v zájmu policie, aby orgán státní správy, který z hlediska své věcné příslušnosti provádí šetření ekologické havárie, neposkytoval ve věci žádné informace.

„Lhůta na vypracování znaleckého posudku byla, s ohledem na množství zkoumaného materiálu, stanovena přizvanému znalci na tři měsíce a uplyne 20. prosince 2020. Z objektivních důvodů může být tato lhůta prodloužena. Do doby, než budou policii známy výsledky znaleckého zkoumání, nelze ve věci očekávat žádný větší posun. Rádi bychom ujistili veřejnost, že si plně uvědomujeme a chápeme zájem veřejnosti na transparentním vyšetření této události a děláme pro to maximum. Zároveň ale také prosíme o pochopení, trpělivost a klid na práci,“ doplnila policie.

Scroll to Top