Nové vydání časopisu SOVAK

blank

Na titulní straně čísla 11/2020 časopisu Sovak je zachycena provozní budova Vody Červený Kostelec. Společnost představuje v článku Voda Červený Kostelec – jedna z mnoha malých vodáren jednatel a provozní ředitel Antonín Šlechta. Ač se jedná o vodárnu zásobující necelých 10 000 obyvatel, bylo v rámci zkvalitnění služeb rozhodnuto o nasazení vodoměrů umožňující dálkový odečet a o těchto zkušenostech pojednává text Hospodárné nakládaní s pitnou vodou za pomoci dálkových odečtů vodoměrů v pevné odečtové síti.

23. září uspořádal SOVAK ČR online webinář Aktuální problematika regulace oboru vodovodů a kanalizací. Přednášel zde i Albín Dobeš, který pro čtenáře shrnulaktuální témata v této oblasti a možná řešení.  Zahraniční inspiraci přináší článek Největší solární sušárna na světě, kdy se Sdružení vodohospodářských společností Emschergenossenschaft a Lippeverband rozhodlo vybudovat pro své čistírny Emscher a Bottrop a další jimi provozované čistírnu odpadních vod solární sušárnu kalů na ploše 61 000 metrů čtverečních.

Skupina Veolia má dlouhodobé zkušenosti s budováním provozní evidence vodovodních a stokových sítí. Martin Lukeš prezentoval zajímavá data z ní získaná v textu Benchmarking a provozní evidence vodovodních a stokových sítí ve skupině Veolia. Sucho a pokles zásob podzemních vod v posledních letech vedou nejen k zamyšlení nad řešeními do budoucna, ale i k rozvoji hydrogeologie.

O nezbytné úloze hydrogeologů a o obnově a optimalizaci jímacích území podzemní vody se více dozvíte v článku Svatopluka Šedy Renesance vodárenské hydrogeologie. Text Vladimíra Havlíka Režimy kruhových spadišť s přímým nátokem se zaměřuje na vztahy pro výpočet hloubky ve spadišťové šachtě v závislosti na režimu proudění ve spadišti a zde zveřejněné rovnice jsou aplikovány na případových studiích.

Uběhlo již 30 let, kdy vodohospodářskou veřejnost opustil významný vědec Milan Šerek, v čísle naleznete glosu Jaroslava Hlaváče k jeho odkazu. V rubrice Z regionů o svých aktivitách podaly zprávu ČEVAK, Královéhradecká provozní, Pražské vodovody a kanalizace, Ostravské vodárny a kanalizace, Středočeské vodárny, VHS SITKA, a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Celý obsah čísla naleznete zde.

Scroll to Top