MZe reaguje na Hnutí DUHA k dotacím EU

blank

Ministerstvo zemědělství uvedlo, že důrazně odmítá překrucování faktů o rozdělování evropských peněz, kterých se dopustila nevládní organizace Hnutí DUHA v tiskové zprávě Ministr zemědělství chce rozdat zemědělské dotace bez diskuse uveřejněné 16. listopadu 2020. Prohlášení ministerstva publikujeme v plném znění.

Hnutí DUHA společně s dalšími nevládními organizacemi, mezi které patří Česká společnost ornitologická, Nadace Partnerství, Juniperia a Zelený kruh, tvrdí, že ministerstvo zemědělství chce rozdělit 200 miliard korun z evropských fondů bez jakékoliv diskuse, a dokonce za zavřenými dveřmi. Nic takového přitom není pravda. Ministerstvo naopak od počátku přípravy Strategického plánu Společné zemědělské politiky usiluje o transparentní přístup a vše projednává s nevládními organizacemi, kterých je celkem přes 60. K budoucí podobě Společné zemědělské politiky se už od roku 2018 konalo mnoho jednání u kulatých stolů či na pracovních skupinách, kterých se rovněž členové nevládních organizací účastní. Na webových stránkách jsou veřejnosti zpřístupněny základní dokumenty a hlavní prezentace.

Odmítáme tvrzení, že nevládní organizace mají na připomínkování čtyřistastránkového dokumentu pouze 16 dní. Ve zmíněném intervalu pouze bude zahájeno další kolo činnosti pro pracovní skupiny, v nichž bude mít odborná veřejnost prostor vyjádřit svůj názor. To ostatně ministerstvo jasně vysvětlilo v odkazu žádosti o připomínky, kterou zaslalo nevládním organizacím. Současný termín pro neformální připomínky k pracovní verzi dokumentu je tak pouze orientační, s cílem průběžně získávat zpětnou vazbu od odborné veřejnosti. Většina z organizací, které nyní resort kritizují, měla možnost se vyjádřit k analytickým podkladům, ze kterých se nyní vychází. Ministerstvo rovněž považuje za důležité vyjádřit se k návrhu Hnutí DUHA k Plánu obnovy, který je společnou reakcí zemí EU na dopady pandemie COVID-19 – jde o realizaci politik, které pomohou zmírnit dopady a podpoří obnovu ekonomiky. Jedním ze zásadních předpokladů je také přispění k realizaci takzvaných zelených investic.

Hnutí DUHA trvá na tom, že peníze z Plánu obnovy, kde je pro resort zemědělství k dispozici zhruba 15 miliard korun, by měly jít pouze na vytváření krajinných prvků. Tyto peníze chceme využít na obnovu lesů, do vodohospodářských projektů a pozemkových úprav. Na jednání na začátku listopadu zástupci ministerstva představitelům hnutí DUHA vysvětlili, že investice do krajinných prvků půjdou z jiných připravovaných dotačních titulů. Materiál k Plánu obnovy je teprve začátkem dlouhé diskuse, bude prostor se k němu vyjádřit. A tento prostor samozřejmě dostanou i nevládní organizace.

Ministerstvo považuje za nešťastné, pokud některé nevládní organizace staví komunikaci o rozdělování evropských dotacích na šíření dezinformací. Organizace přitom kritizují materiály, o kterých vědí, že nejde o finální verzi a že k dalšímu jednání jsou přizvány. Ministerstvo proto všechny vyzývá k racionální diskusi, která povede k co nejefektivnějšímu využití dotací, udržitelnému zemědělství, péči o krajinu a ochraně přírody.

Scroll to Top