Děčínský dialog o vodě 2020

blank

Sedmý ročník akce proběhne 24. listopadu formou videokonference. Informoval o tom hlavní pořadatel, předseda Spolku Aquarius-Vodnář (SAV) Petr Vít.

Jak uvedl portál Naše voda, součástí dialogu má být podle plánu těchto deset prezentací:

Komplexní pozemkové úpravy – meziroční posun (SPÚ Děčín),

Velké vodní nádrže i revitalizace toků malých i velkých (Povodí Vltavy),

Hydrické rekultivace bývalých povrchových dolů (PKÚ),

Správa a údržba vodního toku na dolním Labi (Povodí Labe),

Meliorace – co společnost neví (VÚMOP),

Zelené stěny, zelené střechy – potřebujeme ochladit intravilány a odlehčit kanalizacím“ (LIKO – S),

Zprávy z terénu a vývoj reakcí společnosti v problematice vodních poměrů (SAV),

Liniové stavby a  kompenzace“ (EKOPONTIS),

Vodní doprava – odhozená cetka anebo hloupě odhozený nástroj? (Vodní cesty),

Aquacentristické pojetí společnosti – meziroční posun.

Scroll to Top