Úspěšná deratizace v Praze

blank

Za přísných bezpečnostních a hygienických opatření probíhala letošní celoplošná deratizace pražské stokové sítě, uvedly Pražské vodovody a kanalizace. Pracovníci byli kromě běžných ochranných pomůcek vybaveni také respirátory. Jako obvykle do kanalizační sítě nevstupovali, ale návnady pokládali z povrchu.

„Zvýšený výskyt podkladů jsme letos zaznamenali pouze v okolí stavebních prací v různých částech metropole. Žádná městská část nebyla zasažena mimořádným množstvím hlodavců,“ informoval mluvčí Tomáš Mrázek. Firma při celoplošné deratizaci, která probíhala od začátku dubna do konce října, ošetřila 13,5 tisíce kanalizačních vstupů a použila při tom 13,5 tisíc kilogramů nástrah. Podle Mrázka je pražská kanalizační síť domovem několika miliónů potkanů. Jejich počet se však díky pravidelné deratizaci daří udržovat na přiměřené úrovni.

„Bohužel mnoho potkanů je také na povrchu okolo popelnic a v neošetřované zeleni, kam obyvatelé vyhazují odpadky. Rovněž zvýšený stavební ruch vyhání potkany z kanalizace na povrch. Dalšími problémovými místy jsou lokality obývané bezdomovci, kteří na pořádek příliš nehledí,“ uvedly PVK. Místa, kde jsou nástrahy položeny, musí být vyznačena varovnými cedulemi. Vzhledem k tomu, že potkani často migrují, se místa výskytu mění. K jejich hubení se používá například přípravek Hubex. Obsahuje pekařské drobky, šrot, kukuřici, čokoládu, tuk a účinnou látku antikoagulant. Nástrahy jsou pokládány pomocí dvoumetrových trubek do útrob kanálu.

Scroll to Top