Investice SmVaK Ostrava na Karvinsku

blank

Investice do zkvalitnění životního prostředí v Doubravě a Petřvaldu dosáhla 72 milionů korun. Téměř 40 milionů korun si vyžádala investice do likvidace kanalizačních výustí v petřvaldské části Podlesí, na které bylo napojeno více než 160 lidí a obdobná stavba s novou čistírnou odpadních vod v Doubravě, která je od října ve zkušebním provozu, více než 32 milionů. Informoval o tom mluvčí Marek Síbrt.

„Důvodem pro realizaci obou staveb bylo zlepšení životního prostředí z hlediska odvádění odpadních vod a uvedení jejich likvidace v těchto lokalitách do souladu s platnou legislativou. Platnost současného povolení pro nakládání s odpadními vodami ze strany vodoprávních úřadů končí na konci roku 2020. V případě obou míst jde o výrazný příspěvek ke zvýšení úrovně životního prostředí a obecně kvality života v těchto lokalitách,“ sdělil generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Čistírna v Doubravě – Špluchově slouží pro 693 ekvivalentních obyvatel. „Vyčištěná odpadní voda směřuje do Doubravského potoka, který je přítokem Karvinského potoka. Nová čistírna je projektována na průměrný odtok jednoho litru odpadní vody za sekundu, což představuje zhruba 92 kubíků za den a 33 700 kubíků za rok, maximálně se jedná o 2,8 litru za sekundu a v kritické situaci o 8,5 litru za sekundu,“ vysvětlil ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

blank

Ulice Na Svahu a U vodojemu v Petřvaldu pak byly podle Síbrta odkanalizovány jednotnými kanalizacemi, které končily dvěma kanalizačními výustěmi bez čištění. „V průběhu stavby byla vybudována nová splašková kanalizace směřující do kanalizační sítě v Havířově, která je zakončena čistírnou odpadních vod, kterou vlastní a provozují SmVaK Ostrava na území Šenova,“ popsal Tlolka.

blank

SmVaK Ostrava ve druhém pololetí investují 454 milionů

Společnost investice hradí z vlastních zdrojů. Za rok 2020 očekává zisk před zdaněním 485,57 milionu. Vyplývá to z pololetní zprávy. Za první pololetí letošního roku firma dosáhla tržeb 1,27 miliardy. Spotřeba pitné vody klesla o 1,18 %. U vody předané ostatním vodohospodářským organizacím činilo snížení objemu 12,33 %. Objem odkanalizované vody klesl o 2,36 %.

„Náš investiční plán počítá v následujících letech s dalším navyšováním prostředků do obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury. Za posledních deset let jsme investovali 5,35 miliardy korun a další nemalé prostředky směřovaly do oprav. Například v roce 2020 počítáme s opravami za 205 milionů korun, letos očekáváme opravy za 171 milionů korun. Celkem tedy do infrastruktury v roce 2020 poputuje 888 milionů korun. V dlouhodobějším výhledu počítáme s kontinuálním nárůstem investic až na 850 milionů korun v roce 2025,“ řekl loni na podzim generální ředitel společnosti SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

SmVaK Ostrava jsou největší vodárenskou společností v Moravskoslezském kraji a dlouhodobě se řadí mezi přední firmy na vodárenském trhu v České republice. Hlavní výrobní činností je výroba a dodávka pitné vody spolu s odváděním a čištěním odpadních vod.

Scroll to Top