Začíná dvouletá výměna potrubí na ústeckém Bukově

blank

Kanalizace a vodovodní řad v Hynaisově ulici v Ústí nad Labem slouží místy přes sto let. Na jejich rekonstrukci naváže výměna plynovodu a silničních povrchů. Výměna více než 2,1 kilometru potrubí skončí podle Deníku v listopadu 2022.

„Je to jedna ze staveb k obnově majetku pro okres Ústí nad Labem, kde jsme pro rok 2020 naplánovali 15 staveb o celkovém objemu investic 81,6 milionu korun,“ upřesnil Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti (SVS), která je investorem stavby.

Společnost letos investuje do obnovy a výstavby majetku 1,36 miliardy korun. Vodohospodáři na severu Čech opraví nebo nově postaví 60 kilometrů vodovodního a 22 kilometrů kanalizačního potrubí. Rekonstrukce se dočká řada vodojemů a čistíren odpadních vod.

„V letošním roce se SVS zaměří na vodovody a kanalizace. Jen na opravy a další výstavbu vodovodních řadů je určeno 322 milionů korun, na kanalizace připadne dalších 522 milionů. Samostatnou kapitolou je odstranění kanalizačních výustí. Mezi největší patří jejich odstranění v obci Vrskmaň, které přijde na 20 milionů korun. Dohromady bude odstraněno 22 výustí, což si vyžádá vybudování, rekonstrukci nebo přepojení 10 880 metrů kanalizace,“ uvedli dříve vodohospodáři.

Ilustrační foto

Scroll to Top