Zahájena modernizace přivaděče Vodárenské soustavy východní Čechy

blank

Společnost Vodovody a kanalizace Chrudim zahájila první etapu rekonstrukce přivaděče Vodárenské soustavy východní Čechy mezi prameništěm podzemní vody v Podlažicích a vodojemem ve Slatiňanech. Jedná se o největší investiční akci v dějinách firmy. Náklady se vyšplhají na 130 milionů, přičemž 80 milionů by měl poskytnout stát na základě vládního usnesení o opatřeních pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Informovala o tom Mladá fronta DNES.

Projekt je podle prokuristy společnosti Ivo Doskočila jedním ze sedmi, které byly vybrány, protože je realistické je dokončit během dvou let. Přivaděč se bude rekonstruovat bez výkopových prací, což znamená, že se do nynějšího ocelového potrubí o průměru 500 milimetrů bude zatahovat svařené plastové potrubí, které se zevnitř přimkne k původním trubkám a vytvoří další vrstvu jejich ochrany, vysvětlila Mladá fronta DNES.

Přivaděč bude v době rekonstrukce mimo provoz, dodávky pitné vody odběratelům to však neovlivní. Chrudimské vodárny mají připravenou projektovou dokumentaci také pro druhou etapu rekonstrukce páteřního přivaděče mezi vodojemem Slatiňany a vodojemem v Mikulovicích.

Vodárenská soustava byla vybudována v letech 1993 až 1999 s náklady 1,3 miliardy korun a přispěla k významnému rozvoji veřejného zásobování pitnou vodou v České republice. Vodu systém získává z podzemních zdrojů v Polické křídové pánvi, jímacího území Litá, Hrobice, Podlažice a povrchových zdrojů písníku Oplatil a řeky Orlice.

Dodávku vody ve východních Čechách zajišťuje pro téměř 600 tisíc obyvatel okresů Hradec Králové, Pardubice, Náchod a Chrudim vodárenská soustava, kterou využívají společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, Vodovody a kanalizace Chrudim, Vodovody a kanalizace Náchod, Vodovody a kanalizace Pardubice, Královéhradecká provozní a Vodárenská společnost Chrudim.

Scroll to Top