Výměna vodovodu z roku 1926 na Mostecku

blank

V Sokolovské ulici v obci Louka u Litvínova se nachází nevyhovující litinový vodovod starý téměř sto let. Počet poruch na něm narůstá, což omezuje zhruba 240 obyvatel. Upozornil na to Mostecký deník.

Podle vodohospodářů zařízení dožilo a vodovod v délce přes 670 metrů se zrekonstruuje. Jedná se o investiční akci Severočeské vodárenské společnosti. Vodovod s 32 přípojkami se při modernizaci odstaví a vymění. Zásobování domů pitnou vodou zajistí suchovod. Práce potrvají do začátku prosince.

Severočeská vodárenská společnost letos investuje letos do obnovy a výstavby majetku 1,36 miliardy korun, přičemž většinu využije na rekonstrukce a výstavby vodovodů a kanalizací. Vodohospodáři na severu Čech letos opraví nebo nově postaví 60 kilometrů vodovodního a 22 kilometrů kanalizačního potrubí. Rekonstrukce se dočká řada starších vodojemů a čistíren odpadních vod.

„V letošním roce se SVS zaměří na vodovody a kanalizace. Jen na opravy a další výstavbu vodovodního řadu je určeno 322 milionů korun, na kanalizace připadne dalších 522 milionů. Samostatnou kapitolou je odstranění kanalizačních výustí. Celkem se jedná o 13 projektů v celkové hodnotě 66 milionů korun. Mezi největší patří odstranění kanalizačních výustí v obci Vrskmaň, které přijde na 20 milionů korun. Dohromady bude odstraněno 22 výustí, což si vyžádá vybudování, rekonstrukci nebo přepojení celkem 10 880 metrů kanalizace,“ uvedla Severočeská vodárenská společnost.

Ta je největší vodárenskou společností v České republice a zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 1,1 milionu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. Od 1. ledna 2019 je SVS 100% vlastníkem provozní společnosti SčVK. Obce a města severočeského regionu mají od roku 2019 vodu a s ní spojené provozování pod kontrolou.

Scroll to Top