EuroClean k čištění vod ve zdravotnických zařízeních

blank

Zdravotnická zařízení produkují mimo běžné splaškové vody také vody infekční, které si žádají speciální postupy čištění. Před jejich vypuštěním do městské splaškové kanalizace nebo do toku je nutné provést řádné hygienické zabezpečení pomocí osvědčených postupů dezinfekce odpadní vody.

Obsah látek v odpadních vodách ze zdravotnických zařízení záleží na místě jejich produkce. Logicky jiné složení mají vody z toalet a umýváren hospitalizovaných pacientů, případně lékařů, jiné zase vody z přípraven jídla anebo vody z prádelen. Tyto proudy se ale zpravidla neseparují a jsou míchány v jednu odpadní vodu, která je následně vypouštěna do kanalizace, píše dále na portálu tzb-info.cz společnost EuroClean.

Kompletní text zde.

Scroll to Top