Rekonstrukce a rozŇ°√≠Ňôen√≠ √ļpravny pitn√© vody v municipalitńõ Teslińá

blank

ńĆesk√° rozvojov√° agentura vyhlaŇ°uje v¬†r√°mci Pl√°nu dvoustrann√© zahranińćn√≠ rozvojov√© spolupr√°ce ńĆR pro rok 2020, schv√°len√©ho vl√°dou dne 26. srpna 2019, veŇôejnou zak√°zku na dod√°vky s n√°zvem¬†‚ÄěRekonstrukce a rozŇ°√≠Ňôen√≠ √ļpravny pitn√© vody v¬†municipalitńõ Teslińá‚Äú.

PŇôedmńõtem plnńõn√≠ veŇôejn√© zak√°zky jsou podle agentury dod√°vky vedouc√≠ k zajiŇ°tńõn√≠ dlouhodobńõ udrŇĺiteln√©ho syst√©mu zajiŇ°tńõn√≠ pitn√© vody ve mńõstńõ Teslińá v¬†Bosnńõ a Hercegovinńõ. Konkr√©tnńõ se jedn√° o dod√°n√≠ a instalaci technologi√≠ a materi√°lu pro j√≠mac√≠ objekt, pŇô√≠vod surov√© vody pro novou linku, lamelov√Ĺ separ√°tor, filtraci, servisn√≠ zaŇô√≠zen√≠, kalov√© laguny, chlorov√© a chemick√© hospod√°Ňôstv√≠, filtry, vzduchotechniku, souvisej√≠c√≠ ostatn√≠ vybaven√≠ v¬†r√°mci nov√© linky a vybaven√≠ fyzik√°lnńõ-chemick√© a mikrobiologick√© laboratoŇôe, elektro zaŇô√≠zen√≠, radi√°ln√≠ koagul√°tor, ńćerpadla, pŇô√≠vod surov√© vody pro rekonstruovanou ńć√°st, potrubn√≠ galerii, pran√≠ vzduchem, mostov√Ĺ jeŇô√°b a ostatn√≠ vybaven√≠ v¬†r√°mci rekonstruovan√© linky. PŇôedpokl√°dan√° hodnota veŇôejn√© zak√°zky ńćin√≠ 66 milionŇĮ.

Více zde.

Scroll to Top