Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić

blank

Česká rozvojová agentura vyhlašuje v rámci Plánu dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce ČR pro rok 2020, schváleného vládou dne 26. srpna 2019, veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Rekonstrukce a rozšíření úpravny pitné vody v municipalitě Teslić“.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou podle agentury dodávky vedoucí k zajištění dlouhodobě udržitelného systému zajištění pitné vody ve městě Teslić v Bosně a Hercegovině. Konkrétně se jedná o dodání a instalaci technologií a materiálu pro jímací objekt, přívod surové vody pro novou linku, lamelový separátor, filtraci, servisní zařízení, kalové laguny, chlorové a chemické hospodářství, filtry, vzduchotechniku, související ostatní vybavení v rámci nové linky a vybavení fyzikálně-chemické a mikrobiologické laboratoře, elektro zařízení, radiální koagulátor, čerpadla, přívod surové vody pro rekonstruovanou část, potrubní galerii, praní vzduchem, mostový jeřáb a ostatní vybavení v rámci rekonstruované linky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 66 milionů.

Více zde.

Scroll to Top