Studenti lesnictví mohou opět pracovat ve státních lesích

blank

Již třetím rokem se mohou žáci a studenti středních a vysokých lesnických škol stát v období od června do konce září letními adjunkty. Vydělají si až 120 korun za hodinu a pomohou lesníkům v kůrovcové sezóně. Přihlásit se mohou až do konce července.

„Očekáváme tradiční pomoc během kůrovcové sezóny, ale jde nám taky o to, aby budoucí lesníci získali zkušenosti přímo v provozu. Mnozí se třeba později stanou zaměstnanci našeho podniku,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček. Zájemci uvedou do emailu brigada@lesycr.cz své jméno, věk, školu a termín i lokalitu, o které mají zájem. „Zapojit se může každý student lesnictví, kterému je 18 a víc let a který počítá s minimálně měsíční brigádou,“ řekla vedoucí personálního odboru Lesů ČR Šárka Matějíčková.

Takzvaní adjunkti budou v lesích především vyhledávat a označovat napadené stromy, kontrolovat obranná opatření, tedy lapáky a lapače, účastnit se asanace nebo měřit objem dřeva uskladněného v lese. Například Česká zemědělská univerzita i brněnská Mendelu uznávají tuto brigádu jako předmět praxe a za její absolvování studentovi přidělí odpovídající počet kreditů.

„Včasná a rychlá detekce napadených stromů je klíčovým prostředkem ke zmírnění negativních dopadů kůrovcové krize. Proto jsme ani chvíli neváhali podpořit zapojení našich studentů do této akce,“ sdělil děkan Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze Róbert Marušák.

Lesy ČR s projektem začaly v roce 2018, kdy zaměstnal 60 žáků a studentů, loni dokonce 170. Dnes podnik spravuje v celém státě také přes 38 tisíc kilometrů vodních toků a bystřin a přes 820 malých vodních nádrží. Jedná se většinou o toky s větším podélným sklonem, výraznou erozivní činností a charakteristickým splaveninovým režimem nacházející se v pramenných oblastech a horních částech povodí.

Scroll to Top