Gargulák k aktuálním projektům Povodí Moravy

blank

Podnik v současnosti realizuje řadu revitalizačních opatření, aby bylo možné udržet vodu v krajině co nejdéle. Tyto kroky vedou ke zlepšení kondice krajiny a posílení její funkce zadržet vodu.

Mezi nejvýznamnější aktuální projekty patří dokončená renaturace Moravy u Štěpánova, napojení odstavených ramen Dyje, probíhající revitalizace Baštýnského potoka u Novosedel, revitalizace Bečvy u Černotína a Skaličky či připravovaná revitalizace Trkmanky ve Velkých Pavlovicích.

„Řekám vracíme původní charakter, realizujeme přírodě blízká opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná. Je ale důležité mít na paměti, že v osídlených oblastech není možné dělat stejná opatření jako v krajině. Podobné přírodě blízké úpravy jsou součástí komplexu opatření a musí být prováděny v souladu s opatřeními pro posílení vodních zdrojů. Bez nich postrádají smysl, neboť nenahrazují vodní zdroje,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Zdroj: Povodí Moravy

Scroll to Top