SOVAK ČR má nového ředitele

blank

SOVAK ČR si zvolil k 31. březnu 2020 nového ředitele, Viléma Žáka. Nahradil Oldřicha Vlasáka, který odstoupil na vlastní žádost. Ve funkci strávil pět let.

Vilém Žák má za sebou více než čtvrt století trvající kariéru v environmentální oblasti. Za zmínku stojí dlouhodobá působnost v dozorčí radě vodárenské společnosti Vodárny Kladno-Mělník, působení v roli náměstka na Středočeském kraji, v poradní funkci na ministerstvu životního prostředí nebo ve funkci statutárního náměstka na ministerstvu zemědělství.

Před příchodem do SOVAK ČR působil řadu let v expertní roli pro společnost Deloitte. Žák si vytyčil cíle dále zkvalitňovat služby pro členy SOVAK ČR v oblasti poskytování expertní a edukativní činnosti. Za důležité rovněž považuje ve větší míře ukazovat objektivní stav českého vodárenství a jeho skutečný význam pro společnost v kontextu klimatického vývoje při neustále se zvyšujících požadavcích na kvalitu pitné vody i kvalitu vody vyčištěné.

Chce se zasazovat o prosazování oprávněných zájmů členské základny zefektivněním práce SOVAK ČR, což ale znamená zvýšit také kvalitativní požadavky na vlastníky a provozovatele veřejných vodovodů a kanalizací s cílem poskytovat lepší služby pro konečné zákazníky za férové a transparentní ceny.

Zdroj: sovak.cz

Scroll to Top