Připomínáme: Pitná voda není koronavirem ohrožena

blank

K jeho přenosu dochází kapénkovou cestou a přímým dotykem, mimo toto prostředí přežívá jen krátkou dobu. Informaci, kterou potvrdily vodárenské společnosti v České republice, Světová zdravotnická organizace, Státní zdravotní ústav ČR, hygienické stanice i SOVAK ČR.

Podle sdružení lze konstatovat, že stav ohledně zdrojů v České republice, využívaných pro výrobu pitné vody, je výhodný vzhledem ke skutečnosti, že polovina zdrojů surové vody je podzemních a většina těch povrchových se nachází na horních tocích řek.

Jak podle sdružení uvedl Státní zdravotní ústav ohledně případného výskytu viru v surové vodě ve svém stanovisku, není třeba se obávat: „I kdyby se do surové povrchové vody tento virus dostal, bude spolehlivě odstraněn a inaktivován stávající úpravou povrchové vody, která vždy obsahuje minimálně stupně koagulace, filtrace a dezinfekce.”

Respirační viry jsou totiž velmi citlivé k dezinfekci chlorem i UV zářením. Stejně tak vyústění kanalizace z nemocnic jsou monitorována. Situaci ohledně nakládání s odpadními vodami nelze však podceňovat a SOVAK ČR v tomto ohledu informoval ministerstvo zdravotnictví.

Kompletní text zde.

Scroll to Top