Den starostů pohledem SOVAK ČR

blank

Den starostů na téma „Pitná voda je poklad, chraňme ho, aneb aby se čistá voda nestala luxusem“ v rámci veletrhu Aquatherm, který se konal 3. března na letňanském výstavišti, přinesl možné odpovědi na zásadní otázku, jak ušetřit co nejvíce pitné vody. V plném znění publikujeme text tak, jak ho reflektoval SOVAK ČR.

Starostové, členové místních samospráv či úředníci odborů správy majetku a investic si vyposlechli řadu přednášek či prezentací, které téma ochrany a snížení spotřeby pitné vody řešily mezioborově. Mluvilo se o procesu tvorby vodného stočného, nebo například o využitelnosti vodních kapacit. K cenotvorbě v oboru vodovodů a kanalizací vystoupil Aleš Kendík, náměstek pro sekci vodního hospodářství ministerstva zemědělství. O možnostech omezení odběru vody a finanční regulaci se účastníci dozvěděli od ředitele odboru ochrany vod z ministerstva životního prostředí Lukáše Záruby.

Diskutovalo se také o šedé vodě a řada řečníků prezentovala projekty nebo metody šetření vodou. Petr Valdman ze Státního fondu životního prostředí ČR představil dotační programy směřující k hospodaření se srážkovými vodami, ke zvýšení retenčního potenciálu vodních toků a návaznými podporovanými aktivitami. Poměrně úspěšně jsou využívány dotace na posílení přirozené funkce krajiny, dotace na vodovody a kanalizace či dotace na zdroje pitné vody z podzemních zdrojů.

Obor vodovodů a kanalizací formou statistických ukazatelů připomenul Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR. Zmínil rovněž pět významných výzev, které vodárenské společnosti řeší, a to sucho; kvalita vody a pesticidy; smart metering (dálkové odečty); postup vypracování posouzení rizik a hodnocení jeho výsledků, podle vyhlášky MZe č. 70/2018; či využití vyčištěné odpadní vody. Problematiku doložily i příklady dobré praxe, jakými byly třeba výstavba vodojemu Ohrazenice u Turnova, zavádění technologie s GAU filtry a odstranění organických látek u společnosti VODÁRNA PLZEŇ.

Svaz měst a obcí ČR reprezentovala jeho výkonná ředitelka Radka Vladyková, která poukázala na průkopnický projekt Smart Česko, jehož mottem je: Pitná voda je na pití, přečištěná má končit v zahradách a na polích. Snažila se inspirovat zástupce obcí k možným aktivitám v této oblasti, co vše mohou udělat pro svoji obec a okolní přírodu. Upozornila také, že zelená města a obce budoucnosti využívají přírodě blízká řešení směřující ke snížení energetické náročnosti budov a snížení dopadů elektromagnetického záření.

Velký prostor byl věnován diskuzi, a tak se účastníci mohli zapojit i aktivně. Den starostů proběhl při veletrhu Aquatherm již podruhé a o jeho významu svědčí i to, že se ho letos zúčastnilo téměř 120 účastníků.

Scroll to Top