SOVAK ČR vítá odložení ohlašovací povinnosti ze strany MŽP

blank

19. března ministerstvo životního prostředí zveřejnilo informaci o odkladu termínů ohlašovacích povinností soukromých i fyzických osob o tři měsíce.

Formálně tento proces bude probíhat tak, že Česká inspekce životního prostředí nebude uplatňovat sankce v případě podání hlášení s původními termíny 31. března až 30. června k poslednímu červnovému dni. Zároveň bude fungovat pro povinné subjekty jako konzultační místo. Vodárenských společností se tato skutečnost týká zejména v systému ohlašován IRZ (přenosy a úniky) a v systému hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Scroll to Top