Povodí Odry pokračuje v realizaci protipovodňových opatření

blank

Podnik dále postupuje v přípravě protipovodňového projektu na horním toku řeky Opavy, kde bude stát přehrada Nové Heřminovy. Kromě snížení povodňových rizik nádrž podle vodohospodářů pomůže ke zvýšení minimálních průtoků na úseku Opavy v období sucha od přehradní hráze přes město Krnov až po soutok s Moravicí pod Opavou. Zaměřili jsme se na komentář generálního ředitele Jiřího Tkáče.

„Mezi strategické záměry Povodí Odry patří zejména příprava Opatření na horní Opavě se stěžejním prvkem, kterým je Vodní nádrž Nové Heřminovy. Postup přípravy je zpomalen přístupem obce Nové Heřminovy, která k výstavbě nádrže zaujímá negativní postoj a využívá veškerých právních prostředků k blokování jednotlivých správních řízení a neustále argumentuje obecním referendem,“ uvedl Tkáč.

Dále zdůraznil, že s ohledem na vývoj klimatické změny v posledních letech a na fakt, že připravovaná nádrž řeší oba základní extrémní jevy – sucho a povodně – považuje závěry referenda vývojem za překonané. „A neodpustím si dodat, že panu starostovi nerozumím a nerozumím jeho přístupu, kdy nevyužil pro své občany kompenzačních pobídek státu ve stovkách milionů korun,“ doplnil Jiří Tkáč.

Dnes jsou Nové Heřminovy chráněny před dvacetiletou povodní a s nabízenými kompenzačními opatřeními v souvislosti s výstavbou přehrady je obci nabízena ochrana před tisíciletou vodou na levém břehu a stoletou vodou na pravém břehu. Návrh ochrany je součástí principu, který spočívá v poskytnutí části území obce pro přehradu a její ochranu na stejnou úroveň.

Scroll to Top