Třetina Peruánců bez kanalizace, pomohou Češi?

blank

Peru patří mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky Latinské Ameriky. Hospodářský růst má být letos dokonce nejvyšší v celém regionu. Zemi, tak jako řadu dalších v jižní Americe, však trápí na mnoha místech nedostatek zajištění základních potřeb obyvatelstva. U rozvoje třicetimilionové země by měli být i Češi. Vodarenstvi.cz zajímá oblast vodohospodářství.

Podle magazínu Moderní ekonomická diplomacie si Peru drží už několik let stabilní ekonomické tempo. V roce 2018 totiž dosáhlo růstu hrubého domácího produktu 4 procenta, svou nadprůměrnou pozici v Latinské Americe si udrželo i v roce 2019 (2,6 % růst HDP) a letos má být regionálním lídrem s tempem 3,2 % růstu. To vše při dlouhodobě nízké inflaci (1,9 %).

V zemi je patrný nárůst zastoupení střední třídy, která vyžaduje moderní výrobky a technologie. Peru však bojuje s omezenou průmyslovou kapacitou a drtivá většina výrobků s vyšší přidanou hodnotou se musí dovážet. K pitné vodě nemá přístup zhruba 11 % Peruánců. Na kanalizaci není napojeno 27 % z nich. Ačkoliv v letošním rozpočtu tamější vláda vyhradila 3,7 miliard peruánských solů (26 miliard korun), tak k 100 % pokrytí pitnou vodou a kanalizací by podle dostupných odhadů byla potřeba zhruba čtrnáctinásobná investice.

Vláda částečně spoléhá na soukromé investice v mechanismu PPP. Městská vodárna v Limě například od prosince kupuje vodu od soukromých firem. Ty jsou schopny postavit si vlastní čističky s garantovanou platbou za předem dohodnuté objemy. Z českých firem se v oblasti v této problematice v Peru pohybuje firma Photon Water Technology, která v programu B2B České rozvojové agentury v posledních dvou letech nainstalovala úpravny vody v regionu Tacna.

Photon Water Technology uspořádala v minulých měsících i informačně-vzdělávací kampaň pro obyvatele regionu, během které je informovala o důležitosti kvalitní vody, možnostech technologického řešení, environmentálních aspektech a v neposlední řadě o vlivu konzumace neupravené kontaminované vody na zdraví člověka.

„Jsme moc rádi, že naše škola může být součástí tohoto projektu. Vesnice se dlouhodobě potýká se sníženou kvalitou pitné vody, která je tak důležitá pro lidské zdraví. Díky Photon Water Technology budou mít naši žáci nejen přístup k čisté, zdravotně nezávadné vodě, ale také k informacím, které je nutí kriticky přemýšlet o důležitosti kvalitní pitné vody obecně,“ sdělila nadšení z úpravny od Photon Water ředitelka základní školy ve vesnici Chipe v listopadu 2018.

Například vláda Madre de Dios již podepsala dohodu o spolupráci s českou firmou GeoRespect, která se zabývá geomorfologií krajiny a má díky programu B2B České rozvojové agentury již zkušenosti z jiných regionů Peru. Problémem na řadě míst země je také kontaminace vody arzenikem, olovem a rtutí. Na vině je zejména ilegální těžba v amazonském pralese.

Scroll to Top