Nejdražší voda v České republice je na Frýdlantsku

blank

Za metr krychlový vody zaplatí nově odběratelé zásobovaní Frýdlantskou vodárenskou společností 126,66 koruny. Je to vůbec nejvíc v zemi. „Pro průměrnou rodinu to znamená zaplatit navíc na vodném a stočném zhruba 140 korun měsíčně,“ řekl ředitel společnosti Petr Olyšar.

Firma vodou zásobuje 24 000 obyvatel Frýdlantského výběžku, hlavním důvodem růstu cen jsou podle Olyšara investice do infrastruktury. Od května se zase cena díky snížení sazby DPH z 15 na deset procent sníží na 121,15 korun. „Frýdlantská vodárenská společnost musí dát na obnovu a opravy jen u pitné vody 18,74 milionu korun a u vody odpadní dalších 5,31 milionu korun,” konstatoval Olyšar. Investice podle něj pomohou výrazně zlepšit kvalitu dodávek vody a snížit poruchovost. Náklady rostou rovněž kvůli zvyšování mezd, zdražila také elektřina a surová voda.

Zdražení se však týká téměř celé republiky. Vodárenské společnosti chystají větší investice do vodovodů a další infrastruktury. Voda zdraží například obyvatelům Kladna, kde za kubík zaplatí o 12 korun víc. Stejně tak si připlatí Plzeňané. Zdražilo se v dalších velkých městech – Ostravě, Brně i Praze. Podle portálu kurzy.cz jsou téměř tři miliony Čechů napojeny na nevyhovující kanalizaci nebo na vodovod, který potřebuje modernizaci.

SOVAK ČR opakovaně zdůrazňuje, že cenovým regulačním orgánem v oblasti vodního hospodářství je ministerstvo financí, které zvolilo, vzhledem k diferencovaným místním podmínkám, formu věcného usměrňování cen včetně omezení maximální výše přiměřené návratnosti vloženého majetku. Do takto regulované ceny lze dále promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň podle zvláštních právních předpisů.

Scroll to Top