TK v Ostravě: Povodí Odry k modernizaci Žermanického přivaděče

blank

V sídle Povodí Odry se uskutečnila tisková konference, na jejíž témata se postupně zaměřuje vodarenstvi.cz. Dalším z nich byla modernizace části Žermanického přivaděče.

Oprava byla ukončena vyhodnocením zatěžkávací zkoušky, která proběhla 6. a 7. listopadu 2019 a prokázala podle Povodí Odry úspěšnost opravy úseku v délce 1880 metrů a to od rozdělovacího objektu ve Vyšních Lhotách až po most na obec Dobratice. Práce vyšly na 115 milionů.

„Během opravy části přivaděče jsme museli zajistit plynulou dodávku vody bez omezení pro průmyslové odběratele z přehrady Žermanice, což se nám také díky mimořádné manipulaci na vodních dílech Morávka, Olešná a Žermanice podařilo. Začátkem listopadu jsme opraveným přivaděčem převedli zkušebně milion kubíků vody a před zimním obdobím je v Žermanické přehradě dostatek vody,“ sdělil generální ředitel Jiří Tkáč.

Zhotovitelem díla byla společnost OHL ŽS. „Oprava Žermanického přivaděče vyžadovala vzhledem k omezené době výstavby a předpokladu proměnlivosti geologických poměrů důkladnou přípravu. Důsledná časová koordinace všech prací, zajištění dostatečných mechanizačních kapacit a v neposlední řadě také užití na míru navrženého zařízení pro betonáž dna kanálu znamenaly, že dílo bylo dokončeno včas a v parametrech požadovaných objednatelem,“ doplnil generální ředitel OHL ŽS Roman Kocúrek.

Scroll to Top