Dvouprocentní zdražení vody na Klatovsku

blank

V příštím roce se musí lidé v regionu připravit na dvojí sazbu za vodné a stočné. Klatované si od ledna nejprve mírně připlatí oproti letošnímu roku, od května budou naopak ceny nižší.

„Od ledna bude vodné a stočné navýšeno o zhruba dvě procenta. Vodné vyjde na 31,75 koruny za kubík a stočné na 26, 88 koruny za kubík, celkem na 58,63 koruny. V loňském roce obyvatelé platili 57,30 korun. Nicméně od května, kdy dojde ke snížení daně, naopak Klatované zaplatí o 1,40 korun méně, než platili v letošním roce,“ vysvětlil starosta Klatov Rudolf Salvetr.

SOVAK ČR opakovaně zdůrazňuje, že cenovým regulačním orgánem v oblasti vodního hospodářství je ministerstvo financí, které zvolilo, vzhledem k diferencovaným místním podmínkám, formu věcného usměrňování cen včetně omezení maximální výše přiměřené návratnosti vloženého majetku. Do takto regulované ceny lze dále promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň podle zvláštních právních předpisů.

Regulace je stanovena cenovým rozhodnutím v každoročně vydávaném Cenovém věstníku ministerstva financí. Vlastní výpočet ceny pro vodné stočné na dané období (většinou kalendářní rok) se jako kalkulace a vyúčtování provádí podle příloh číslo 19 a 19a vyhlášky č. 428/2001 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu číslo 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

O kontrolu nad správností kalkulací i vyúčtování se rovněž stará ministerstvo financí a jeho specializovaný odbor kontroly, dále jednotlivé místně příslušné finanční ředitelství i Specializovaný finanční úřad. Paralelně také probíhá kontrola správnosti i shody s kalkulací s požadavky vyhlášky ze strany ministerstva zemědělství, které dále porovnává údaje proti souboru vybraných údajů provozní a majetkové evidence. Toto ministerstvo zpracovává a publikuje v souhrnné zprávě na svých stránkách ročně detailní porovnání kalkulací cen pro vodné a stočné v České republice.

Scroll to Top