Za vodu si lidé připlatí i v Ostravě

blank

Cena vody v Ostravě stoupne od ledna o 3,63 koruny na 48,43 koruny za kubík. Zdražení kvůli vyšším nákladům společnosti OVAK představuje 4,5 %. Od května se ale sníží DPH za vodné a stočné z 15 % na 10 %. Cena vody v Ostravě patří stále mezi krajskými městy k nejnižším.

„Prostředky vynaložené OVAK na zkvalitnění stavu vodohospodářské infrastruktury pro rok 2020 budou minimálně ve výši 396 milionů korun, z toho 301 milionů bude uhrazeno prostřednictvím nájmu, zbylá část formou oprav financovaných společností. Kromě již zmíněného nájemného a oprav zajišťovaných dodavatelským způsobem, provádí společnost také údržbu a další opravy vodohospodářské infrastruktury vlastními zaměstnanci. Tyto zásahy, a to včetně havarijních oprav, zabraňují nepříznivým dopadům na poskytování vodohospodářských služeb na území města. Pro zkvalitnění poskytovaných služeb jsou navíc plánovány investice do provozního majetku společnosti ve výši více než 34 miliónů korun,“ přiblížil plány na další rok generální ředitel vodáren Vojtěch Janoušek.

Scroll to Top