Vodohospodáři ke změnám cen vody na západě Čech

blank

V roce 2020 se cena vodného a stočného na území Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech zvýší v průměru o 2,5 %. Navýšení schválila valná hromada sdružení na konci listopadu.

Cena za odebraný a odkanalizovaný kubík vody se v roce 2020 zvýší o jednu korunu a 57 haléřů na 64,62 korun. Roční poplatek za nejmenší a nejčastěji používaný vodoměr se zvýší o patnáct korun na 1815 korun ročně. K mírnému navýšení dojde podle vodohospodářů i u ostatních paušálních poplatků za větší vodoměry.

„Zástupci členských obcí sdružení schválili pro rok 2020 navýšení vodného a stočného o 2,5 %, což je na úrovni předpokládané inflace. V příštím roce musíme počítat s inflačním nárůstem téměř všech nákladů, ať už se jedná o materiál, chemikálie, surovou vodu či další provozní náklady. I přes toto zvýšení však naše průměrná cena, která vychází po přepočtu na 73,48 korun za kubík vody, zůstane na spodní hranici nejen v porovnání s okolními regiony, ale i s celou Českou republikou,“ vysvětlil Josef Hora, předseda Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech je dobrovolný svazek 98 měst a obcí z Karlovarska, Tachovska, Sokolovska, Chomutovska a Rakovnicka. Sdružení původně zakládalo čtyřicet obcí z Karlovarska a za dvacet let existence se počet jeho členů více než zdvojnásobil. Sdružení spravuje vodohospodářský majetek o celkové hodnotě  6,6 miliard korun. Dále 1580 kilometrů vodovodních řadů, 780 kilometrů kanalizací, 27 úpraven pitné vody, 80 čistíren odpadních vod, 193 vodojemů a 282 čerpacích stanic pitných a odpadních vod.

Péči o provozování, údržbu, obnovu a rozvoj infrastruktury zajišťuje pro sdružení na základě smlouvy od roku 1994 společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary. Vodakva zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 189 000 obyvatel regionu, v její správě je 26 úpraven pitné vody, 1553 kilometrů vodovodní sítě, 80 čistíren odpadních vod a 767 kilometrů kanalizací. Vedle hlavní činnosti společnost zajišťuje služby v oblasti projektování a výstavby vodohospodářských zařízení, laboratorních rozborů vod, inspekce nebo rekonstrukce přípojek.

Scroll to Top