Krajinou kůrovce: Po proudu Jihlavy do Třebíče

blank

Romantický výlet širokým údolím Jihlavy místy přecházejícím do příkrých srázů a skalnatých partií, čeká ty, kteří vyrazí z Luk nad Jihlavou po proudu řeky směrem k Okříškám a Třebíči. Červená turistická značka kopíruje ve většině trasy tok řeky, z druhého břehu platí to samé pro železniční trať mezi Jihlavou a Třebíčí a místní silnici. Celkový dojem je v porovnání s minulými lety mírně pošramocen řadou míst, kde je patrné řádění kůrovce v podobě uschlých smrkových porostů, případně holin po lidském zásahu proti šíření brouka.

V několika místech trasa prochází chatovými osadami, u Dolní Smrčné a Branzous jsou zajímavostí na řece vybudované jezy. Malebně působí vesnická zástavba na druhé straně řeky s obvyklou dominantou v podobě kostela či kaple.

V Bransouzích trasa prochází trasa kolem areálu místního koupaliště. Můžeme se tady vykoupat, nebo jen občerstvit. Mezi Bransouzemi a Číchovem se stezka od řeky mírně vzdálí a vstoupíme na ochoz nad řeku, vysočinskou krajinu tu budeme mít jako na dlani. Co upoutá na první pohled kromě tradiční zemědělské krajiny s remízky a stromořadím mezi jednotlivými plochami polí a luk jsou stopy po působení kůrovce ve zdejších smrkových lesích. Z dálky průběžně doléhají zvuky motorových pil, výsledek jejich práce je zřetelný v podobě rozlehlých holin na místě bývalého lesa.

Mezi Číchovem a Přibyslavicemi tvoří řeka výrazný meandr, v jehož oblasti byla vybudována poměrně rozlehlá a pečlivě udržovaná chatová osada. Zde přes můstek/lávku dvakrát překročíme řeku a čeká nás patrně nejnáročnější část putování vedoucí po kamenitých a skalnatých útesem nad vodou. V oblasti také existovala řada mlýnů (Fretychův, Křástkův a Kratochvílův), některé budovy jsou nyní využívány k jiným účelům – převážně rekreačním. V Přibyslavicích opět přejdeme přes řeku a kolem areálu finské výrobní společnosti Huhtamaki vystoupáme do Okříšek k vlakovému nádraží.

Celá trasa měří 20 kilometrů, je nenáročná, dvakrát budeme muset vystoupat mírně nad řeku, čeká nás jeden krátký náročnější úsek po okraji skalnatého ostrohu nad řekou.

Scroll to Top