Vlasák: JOB-KA je prvním pokusem zareagovat na poměry v sektoru

blank

Na mezinárodní výstavě VOD-KA 2019 mohli návštěvníci poprvé vidět i expozici JOB-KA, trh práce, kde se propojila nabídka volných pracovních míst s poptávkou. Obor se totiž delší dobu potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a nové legislativní i technologické požadavky na odbornost zaměstnanců v oboru neustále zvyšují požadavky na odbornou vybavenost zaměstnanců.

Studijní programy představily dvě vysoké školy, pracovní nabídky prezentovalo 25 vodárenských společností. Zájemci mohli možnosti uplatnění konzultovat přímo s jejich zástupci u jejich konzultačních nebo výstavních stánků.

„JOB-KA je prvním pokusem zareagovat na poměry ve vodohospodářském sektoru, kdy se nám nedostává odborníků. Tento obor je potřeba zatraktivnit. Jsme rádi, že se pan ministr zajímal i o tuto novinku a o její existenci se vyjádřil pochvalně. Všichni návštěvníci VOD-KA 2019 se mohli přesvědčit, že nové technologie jsou velmi sofistikované. Mladí zájemci z řad studentů určitě poznali, že obor bude pro ně atraktivní a věřím, že v nich vzbudil zájem. I v tom je perspektivní. Myslím, že letošní VOD-KA potvrdila, že má punc nejprestižnější vodárenské výstavy u nás,“ sdělil ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Oldřich Vlasák.

Podle jednatele společnosti Exponex Aleše Pohla, pořadatele a organizátora výstavy, překvapil zájem o JOB-KA především ze strany odborných středních a vysokých škol. „Hodně jsme se naučili. Naším záměrem bylo oslovit mladé lidi, proto jsme využili komunikačních kanálů, které využívají nejvíce. Komunikovali jsme prostřednictvím sociálních sítí FB, instagram, twitter a podobně,“ uzavřel Pohl.

Scroll to Top