Výzkumníci z FAST: Proti suchu lze bojovat vegetačními čistírnami

blank

Návrhem se již zabývá ConWe. Jedná se o první spin-off společnost, která vzešla z Fakulty stavební VUT. Své služby nabízí zejména menším obcím. Provozem vegetační čistírny mohou podle ní municipality i jednotlivci minimalizovat ekologickou stopu a snížit náklady.

„Lidé si uvědomují, že pitné vody je málo. Když klient používá užitkovou vodu z vegetační čistírny na zalévání zahrady či splachování, tak tím šetří vodu pitnou. Vegetační čistírna je v podstatě umělým mokřadem, který má jako hlavní úkol vyčištění odpadní vody. Kromě toho navíc zajistí výpar vody do atmosféry, čímž zlepšuje mikroklima v okolí, vzduch potom není tak suchý. Vegetační čistírny tak pomáhají, stejně jako přírodní mokřady, zadržovat vodu v krajině,“ vysvětlil Michal Kriška, který na Fakultě stavební VUT působí na Ústavu vodního hospodářství krajiny a zároveň je jedním ze tří zakladatelů společnosti.

Spin-off ConWe založili výzkumníci z Fakulty stavební, aby mohli své poznatky z výzkumu přenést do praxe. Data z již fungujících čistíren zpětně využívají při zadávání témat bakalářských či diplomových prací. V současnosti firma uvádí do zkušebního provozu například vegetační čistírnu v Dražovicích, která se má stát jednou z nejmodernějších a nejúčinnějších v republice.

„Máme rozpracováno více projektů. Navrhujeme například čistírnu pro jednu obec, která má 250 obyvatel. Jako její součást projektujeme zároveň funkční mokřad doplněný plantáží rychle rostoucích topolů. Pokud se z takového systému veškerá voda nevypaří, bude odtékat natolik kvalitní recyklovatelná voda, že ji může obec využít k závlaze pozemků, anebo ji nabízet jako užitkovou pro obyvatele. Větší část vody zůstane v krajině,“ doplnila další ze zakladatelů Miroslava Pumprlová Němcová.

Podle Michala Krišky mají v Rakousku, Francii nebo Německu tisíce obdobných řešení, ale v České republice je jen pár stovek vegetační čistíren, které byly navrženy podle zastaralých postupů, což způsobuje horší účinnost systému. „A právě toto je hlavní důvod, proč jsme vstoupili na trh s uplatněním nejnovějších výzkumných výsledků v praxi. Chceme ukázat, že když se návrh provede kvalitně a současně se zajistí správná obsluha, musí všechno, stejně jako v přírodě, fungovat. Odpadní vodu vyčistíme na maximální možnou úroveň a zajistíme tím její další možné využití,“ uzavřel Kriška.

Spin-off je podnikatelský subjekt založený za účelem komercializace duševního vlastnictví vytvořeného ve výzkumné organizaci. Díky spojení s univerzitou má společnost možnost využívat nejnovější poznatky z oblasti výzkumu a vývoje.

Scroll to Top