Jiří Tkáč generálním ředitelem Povodí Odry

blank

K prvnímu květnu 2019 se novým generálním ředitelem státního podniku Povodí Odry stal Jiří Tkáč, který nahradil dlouholetého ředitele Jiřího Pagáče. Do funkce ho jmenoval ministr zemědělství Miroslav Toman. Nově jmenovaný ředitel má dlouhodobé zkušenosti z vodního hospodářství a dvacet let vedl v podniku závod Opava. Je absolventem VUT Brno.

„Moji prioritou a myslím si, že i prioritou všech vodohospodářů, by měla být snaha o zajištění dostatku povrchové vody pro následné využití ve vodárenství a průmyslu. Budu proto podporovat projekty zaměřené na zadržení vody v krajině a realizaci vodních děl, bez kterých toto není možné splnit. Dále je nezbytné pokračovat v realizaci protipovodňových opatření na celém území povodí Odry,“ řekl Jiří Tkáč.

Povodí Odry v roce 2018 proinvestovalo 435 milionů korun. Více než polovina částky byla uhrazena z dotací a programového financování ministerstva zemědělství. Zhruba 180 milionů korun uvolnil podnik z vlastních zdrojů. Největší investice zamířily do oblasti podpory prevence před povodněmi. Nechyběla ani finanční podpora projektů ve městech a obcích. Na prevenci a opravy vodních děl uvolnil podnik zhruba 100 milionů korun. Letos do investic zamíří zhruba čtvrt miliardy.

Podnik působí na rozloze 6252 kilometrů čtverečních, kde leží 1111 kilometrů významných vodních toků. Spravuje 8 údolních nádrží, 3 gravitační převody vod, 31 malých vodních nádrží a provozuje 80 jezů a 9 malých vodních elektráren.

Scroll to Top