60 miliard na čištění odpadních vod po vstupu ČR do EU

blank

Česká republika si připomíná patnáct let od vstupu do Evropské unie. Na projekty na zlepšení životního prostředí bylo za tu dobu proplaceno z evropských peněz zhruba 165 miliard korun. Nejnáročnějším projektem bylo odstranění ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru Moravské Nové Vsi.

Na stavbu a modernizaci nových čistíren a kanalizací zamířilo do Česka 59,4 miliardy. Například Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko získalo z EU přibližně 846,9 milionu, na opravu úpravny vody Želivka na Vysočině bylo vyčleněno 753,2 milionu korun. Od vstupu ČR do EU vznikla většina české legislativy týkající se životního prostředí převodem evropského práva.

Vodohospodářské společnosti v České republice dlouhodobě pracují na zlepšení kvality vyráběné a dodávané pitné vody, a to jak průběžnými investicemi do procesu úpravy, tak i opatřeními v distribučních soustavách. Dostupná kapacita úpraven vody je díky stále klesající spotřebě více než dostatečná. Přesto nastupující trendy v kvalitě povrchových i podzemních vod znamenají nutnost stávající technologie dále zkvalitňovat a doplňovat o další stupně úpravy.

Scroll to Top