Více než 400 milionů do infrastruktury v Ostravě

blank

Ostravské vodárny a kanalizace dlouhodobě investují do rozvoje a modernizace infrastruktury. Největší část investovaných prostředků, téměř 300 milionů korun, pochází z nájemného, vyplaceného vlastníku infrastruktury, statutárnímu městu Ostrava, které jej vkládá zpět do obnovy vodovodů a kanalizací.

K největším letošním akcím patří modernizace kanalizace na ulicích Soukenická a Valchařská, pokračování výstavby Kanalizačního sběrače B do Radvanic, zahájení výstavby kanalizace Plesná II. Etapa nebo zahájení rekonstrukce kanalizace v Moravské ulici. Z vlastních provozních prostředků plánuje společnost do obnovy infrastruktury vložit dalších 68 milionů a 38 milionů korun bude využito především na další rozvoj dálkových odečtů vodoměrů a do nového Provozního informačního systému.

„Naše společnost se zaměřuje zejména na trvalé snižování ztrát vody v trubní síti. V roce 2018 jsme v tomto ohledu dosáhli historicky nejlepšího výsledku, a to 11,47 % ztrát z celkového objemu vody. Vedle toho jsme lídři v zavádění inovativních technologií, jako je smart metering, který umožňuje sledování spotřeb v reálném čase, a zejména rychlou detekci případných úniků vody. Reálné dopady sucha pociťujeme u některých malých zdrojů vody, kde ve srovnání s dlouhodobým trendem například z důvodu zaklesnutých hladin podzemních vod vyrábíme pitnou vodu v nižších objemech, než tomu bylo v minulosti. Pro zvýšení vydatnosti podzemních zdrojů vody jsme v roce 2018 opět použili inovativní technologii Hydropuls, která je založená na mechanickém čištění vrtů,“ řekla na začátku roku pro vodárenství.cz Radka Vanková z OVAK.

Společnost zásobuje obyvatele Ostravy pitnou vodou a odvádí a čistí vodu odpadní. Jde o provozní firmu, jejímž minoritním vlastníkem je také majitel infrastruktury – statutární město Ostrava. Zhruba 35 až 40 % pitné vody se vyrábí z podzemních zdrojů nacházejících se na území města, zbytek nakupuje jako vodu předanou od největší vodárenské společnosti v kraji – SmVaK Ostrava.

Scroll to Top