Protipovodňová ochrana Kunovic za více než čtvrt miliardy

blank

Zhruba 1400 obyvatel a majetek za 400 milionů korun ochrání nové protipovodňové prvky v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Zástupci Povodí Moravy o tom informovali obyvatele na schůzce v kulturním zařízení Pálenice. Díky tomu bude prostřednictvím protipovodňové hráze a zdi zajištěna ochrana Kunovic až před padesátiletou povodní. Stavba by mohla začít zřejmě v květnu 2019 a skončit v září 2021. Náklady přesáhnou 320 milionů korun.

„Tímto opatřením bude zajištěna ochrana Kunovic před průtoky v Olšavě odpovídajícími dvacetileté vodě se zohledněním možného souběhu s povodňovými stavy v Moravě. Charakterem opatření se bude jednat z části o novostavbu protipovodňových opatření. Částečně půjde o úpravu stávající stavby, kde přibližně v úseku jednoho kilometru navýšíme na pravém břehu Olšavy stávající protipovodňovou zeď,“ sdělil obyvatelům Kunovic generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

V současnosti probíhá schvalování výše finanční podpory a zahájení prací odstartuje po tom, co Povodí Moravy získá rozhodnutí o poskytnutí dotace. „Přípravné práce jsme již zahájili, abychom po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace mohli co nejrychleji zahájit vlastní stavební práce. Samotná stavba protipovodňové ochrany se týká asi 3,6 kilometru toku Olšavy převážně v intravilánu Kunovic. Protipovodňová opatření budou sestávat z nových betonových zdí a navýšení stávajících zdí v úseku téměř 5 kilometrů. Dále dojde k vybudování zemních hrází v délce 1,3 kilometru. Součástí projektu je mimo jiné i stavba nového mostu přes Olšavu náhradou za stávající nevyhovující most,“ uvedl investiční ředitel podniku Tomáš Bělaška.

Povodí Moravy má již k dispozici orientační harmonogram stavby. „V průběhu projekční přípravy díla jsme kladli velký důraz na minimalizaci případných dopadů do života města. Ve spolupráci s městem Kunovice budeme občany o všech omezeních předem informovat. Samotná omezení ale budou známa až po vypracování podrobného harmonogramu stavby,“ doplnil Gargulák.

Scroll to Top